Whaling

Woord

Wat is Whaling?

Het doel van whaling is het bemachtigen van gevoelige informatie en financiële informatie van grote bedrijven. Bij whaling wordt een valse e-mail verstuurd aan personen in een bepaalde doelgroep. Meestal zijn dit personen met een hoge functie binnen een bedrijf. Van tevoren wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar deze persoon waardoor de e-mail  gepersonaliseerd is en van een vertrouwd e-mailadres lijkt te komen.

De term whaling slaat enerzijds op de grootte van de bedragen van de fraude. Anderzijds op de personen die benaderd worden, dit zijn personen met een hoge positie  en een belangrijke rol binnen het bedrijf.

Heeft u vragen over whaling of andere vormen van phishing, neem dan contact met ons op.

Lees ook:
Wie betaalt de schade van online oplichting? Deel 1
Wie betaalt de schade van online oplichting? Deel 2: spoofing
Phishing in tijden van corona: wie betaalt de schade?