Erfgenamen

Woord

Wat is een erfgenaam?

Wanneer iemand overlijdt wordt de nalatenschap (alle bezittingen en schulden wanneer iemand overlijdt) verdeeld onder de erfgenamen. Een erfgenaam erft dus (een deel van) de nalatenschap. Een persoon kan erfgenaam zijn via de wettelijke verdeling van de erfenis of via een testament.

Voorwaarde erfgenaam

Wanneer er geen testament is opgesteld, komt alleen de eigen familie (bloedverwanten)  in aanmerking voor de erfenis en nalatenschap.  Enkel de partner vormt hier de uitzondering op. Schoonfamilie en aangetrouwde kinderen erven dus via de wet niets. Daarbij is een voorwaarde dat een erfgenaam in leven is. Een kind dat nog niet geboren is of een familielid wat overleden is, kan geen erfgenaam zijn. Zodra de echtgenote/geregistreerde partner kan aantonen dat zij al in verwachting was van het kind toen de partner overleed, wordt het kind erfgenaam zodra het levend ter wereld komt.

Rangorde erfgenamen

De wet onderscheidt vier groepen van erfgenamen. De rangorde van deze groepen is als volgt:

  1. Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
  2. Ouders, broers en zussen
  3. Grootouders
  4. Overgrootouders

In deze rangorde geldt dat zolang er in bijvoorbeeld de eerste rang nog een erfgenaam is, de volgende rang niet aan bod komt. Indien er in de complete rangorde geen erfgenaam is gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op  met onze advocaat erfrecht.