Retentierecht

Woord

Wat is retentierecht?

Indien een schuldeiser een zaak van de schuldenaar onder zich heeft, heeft hij het recht om deze zaak in bezit te houden tot zijn vordering is voldaan. Dit heet het retentierecht. Denk bijvoorbeeld aan een horlogemaker die het gerepareerde horloge in bezit houdt, totdat de rekening is betaald. De schuldeiser kan niet zomaar elke zaak onder zich houden met een beroep op zijn retentierecht.

Voorwaarden retentietrecht

Er zijn drie voorwaarden voor een geslaagd beroep op het retentierecht:

  • Ten eerste moet er sprake zijn van een opeisbare vordering. Dit is het geval wanneer er geen termijn voor nakoming is overeengekomen, of – indien er wel een termijn voor nakoming is overeengekomen – deze termijn is verstreken.
  • Ten tweede moet er voldoende samenhang bestaan tussen de zaak die de schuldeiser in bezit houdt en de vordering die nog niet is voldaan.
  • Ten derde moet de schuldeiser de feitelijke macht over de zaak hebben, oftewel: hij moet de zaak in bezit hebben.

Heeft u vragen over retentierecht, neem dan contact met ons op.
Lees ook: Retentierecht: hoe zit het ook alweer?