Deelneming

Woord

Wat is deelneming?

Deelneming is in het algemeen een aanduiding voor een zeker belang, bijvoorbeeld in aandelen of in winstrechten.

Deelneming in een rechtspersoon

Een rechtspersoon of vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien hij of een of meer van zijn dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaft of doet verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid. Indien een vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed.

Deelneming in een vennootschap

Een rechtspersoon heeft een deelneming in een vennootschap, indien hij of een dochtermaatschappij daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden of daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.

Heeft u nog vragen? Neem dan contactop met een van onze ondernemingsrecht advocaten.