Non-conformiteit

Woord

Een zaak is non-conform, indien het gelet op de aard en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Is dit het geval, dan kan de koper zich op non-conformiteit beroepen. De koper kan zich echter niet op non-conformiteit beroepen, indien hem bekend was of kon zijn dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Non-conformiteit doet zich het meeste voor bij consumentenaankopen, bij het aanschaffen van een auto en bij het kopen en huren van een woning.

Maatregelen

In geval van non-conformiteit moet de koper de verkoper zo spoedig mogelijk – binnen twee maanden na de ontdekking is in ieder geval tijdig – schriftelijk in gebreke stellen. Door middel van een ingebrekestelling krijgt de verkoper nog een laatste kans om de zaak te herstellen of binnen een redelijke termijn te vervangen. Blijft de verkoper nog steeds in gebreke, dan heeft de koper recht op prijsvermindering dan wel ontbinding van de koopovereenkomst.

Ontbinding

Ontbinding naar aanleiding van een non-conforme zaak is alleen mogelijk indien herstel of vervanging van de gekochte zaak onmogelijk is. Het gebrek moet echter wel aanzienlijk genoeg zijn om algehele ontbinding te rechtvaardigen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.