Checklist fosfaatreductie melkvee

Checklist

Fosfaatreductieregeling buiten werking laten stellen

Zoals wij eerder al hebben laten weten, bent u als melkveehouder vanaf 1 maart 2017 –kort gezegd- verplicht om het gemiddeld aantal melkkoeien op uw bedrijf terug te brengen naar het aantal melkkoeien dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. Bij een te hoog gemiddeld aantal melkkoeien wordt een heffing opgelegd. De regeling waarin dit verplicht is, kan buiten werking worden gesteld door de rechter.

Checklist

Wilt u weten of u, op basis van de huidige jurisprudentie, kunt verzoeken de fosfaatreductieregeling buiten werking te laten stellen? Volg dan de stappen van onderstaande checklist.

1. Na 2 juli 2015 is uw bedrijf (aanzienlijk) gegroeid Ja, door naar vraag 3
2. Na 2 juli 2015 is uw bedrijf (aanzienlijk) gegroeid Nee, uw schade is beperkt waardoor u vermoedelijk niet in aanmerking komt.
3. Investeringen gedaan voor 2 juli 2015 U komt in aanmerking
4. Biologisch bedrijf dat niet heeft bijgedragen aan het fosfaatprobleem U komt in aanmerking
5. Indien uit één van bovenstaande vragen “komt in aanmerking” volgt, door naar 6 e.v.
6. Heeft u vee afgevoerd? Nee, door naar 7 Ja, door naar 8
7. U komt in aanmerking om in kort geding te vorderen dat de fosfaatreductie¬regeling 2017 buiten toepassing kan worden gesteld. Nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.
8. U komt in aanmerking voor een bodemprocedure waarbij schadevergoeding wordt gevorderd. Nog vragen? neem vrijblijvend contact met ons op.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met één van onze specialisten uit de sectie agrarisch recht.