Checklists

Kennis
Checklist fosfaatreductie melkvee
Fosfaatreductieregeling buiten werking laten stellen Zoals wij eerder al hebben laten weten, bent u als melkveehouder vanaf 1 maart 2017 –kort gezegd- verplicht om het gemiddeld aantal melkkoeien op uw bedrijf terug te brengen naar het aantal melkkoeien dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. Bij een te hoog gemiddeld aantal melkkoeien... Lees verder
Regels opslagplaatsen voor vaste mest in Nederland
Waar moet uw mestopslagplaats voor vaste mest aan voldoen? De regelgeving is ingewikkeld. In dit stuk wordt getracht een overzichtelijk overzicht te geven. Wet Milieubeheer, Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling De basis van de nationale regelgeving over vaste mestopslag is de Wet Milieubeheer (hierna: de “WMB”). Op basis van deze wet kunnen voor zogenaamde “inrichtingen” regels worden... Lees verder