Wettelijke verdeling erfenis

Woord

Wanneer is sprake van een wettelijke verdeling?

Er is sprake van een wettelijke verdeling indien er geen testament is opgesteld. Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner van rechtswege alle goederen van de erfenis. De langstlevende dient alle schulden van de overledene te betalen.

Erfdeel kinderen

De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld op de langstlevende, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als de langstlevende ouder is overleden.

Verschil oud en nieuw erfrecht

De wettelijke verdeling geldt sinds de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003. Deze regeling zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarnaast beperkt het huidige erfrecht de rechten van kinderen. In het oude erfrecht hadden de kinderen direct na het overlijden recht op hun erfdeel. Als een kind het erfdeel direct opeiste, kon de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner in de financiële problemen komen.

Nog vragen over wettelijke verdeling? Neem contact op met onze advocaat erfrecht.