Testament

Woord

Wat is een testament?

Wanneer iemand overlijdt wordt de nalatenschap (alle bezittingen en schulden wanneer iemand overlijdt) verdeeld onder de erfgenamen. In een testament wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. In een testament kunnen personen worden opgenomen die geen bloedverwant zijn en kunnen, indien gewenst, bloedverwanten worden onterfd (kinderen hebben in Nederland echter altijd recht op de legitieme portie).

Inhoud van een testament

In een testament wordt bepaald wie de erfgenamen zijn en wie wat krijgt van de nalatenschap. In een testament kunnen bijvoorbeeld onderstaande punten voorkomen:

  • Wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte
  • De erfgenamen meer laten erven dan zij volgens de wettelijke regels erven
  • Bepalen dat erfgenamen minder, of helemaal niet erven
  • Een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van het testament.

Maar ook hier zijn een aantal wetten van toepassing binnen het erfrecht.  Ongeacht het testament of huwelijk hebben kinderen bijvoorbeeld recht op een deel van de erfenis. Kinderen kunnen dit deel opeisen via de kantonrechter met behulp van een advocaat erfrecht.

Nog vragen? Neem contact op met onze advocaat erfrecht.