Legitieme portie

Woord

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie, ook wel kindsdeel genoemd, is het recht dat een wettig of biologisch kind heeft op een deel van de nalatenschap van de ouders. Ook als het kind onterfd is, kan het nog steeds aanspraak maken op de legitieme portie. Dit recht betreft het recht op een geldsom, niet het recht op goederen.

Zelf aanspraak maken op legitieme portie

Het kind (de legitimaris) kan de legitieme portie vanaf 6 maanden na het overlijden van de ouder opeisen. Van belang hierbij is dat het kind zelf een beroep moet doen op de legitieme portie. Het recht om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt als de legitimaris niet uiterlijk 5 jaar na het overlijden heeft verklaard de legitieme portie te willen ontvangen.

Giften

Tijdens het leven van de erfgenaam gedane giften maken deel uit van de zogenaamde legitimaire massa, het fictieve vermogen op basis waarvan de legitieme portie wordt berekend. Dit is ook het geval als die giften met vrijstelling van inbreng zijn gedaan.

Berekenen van de legitieme portie

Om de hoogte van de legitieme portie te kunnen berekenen, moet u inzage krijgen in de samenstelling van de nalatenschap. Mochten de erfgenamen geen inzage geven of twijfelt u aan de juistheid van de gegevens dan kan het nodig zijn om een procedure aanhangig te maken. De erfrecht advocaat van Schenkeveld kan u hierbij helpen.

Neem direct contact op