Nominale waarde

Woord

Wat is de nominale waarde?

De nominale waarde is de waarde die op een aandeel of obligatie staat vermeld. Dit is het bedrag waarvoor men het aandeel oorspronkelijk heeft uitgegeven. Voor de belegger heeft de nominale waarde van aandelen over het algemeen geen betekenis, maar is de waarde op de beurs bepalend. Bij obligaties is de nominale waarde wel van belang, omdat de aflossing tegen de nominale waarde gebeurt en de rentevergoeding over de nominale waarde wordt berekend.

Berekening nominale waarde

Op het moment van uitgeven, kunt u de nominale waarde van een aandeel berekenen door het eigen vermogen te delen door het aantal aandelen dat men uitgeeft. Een voorbeeld. Een bedrijf heeft een waarde van € 100.000 en wil 1000 aandelen uitgeven voor 50% van het eigen vermogen. De nominale waarde van één aandeel bedraagt dan €50. In de loop der tijd kan de koers echter veranderen, waardoor de daadwerkelijke waarde zal verschillen van de nominale waarde.

Nog vragen? Neem contact op met één van onze advocaten.