Mentorschap

Woord

Indien een persoon om verschillende redenen niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan een belangenbehartiger worden benoemd. Deze belangenbehartiger wordt benoemd door de kantonrechter en bestaat in de vorm van een curator, bewindvoerder of mentor.

Wat is mentorschap?

Bij mentorschap gaat het alleen om persoonlijke beslissingen en de persoon blijft zelf handelingsbekwaam. De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Waarom mentorschap?

Met mentorschap wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon. Bijvoorbeeld als iemand als gevolg van zijn geestelijke of zijn lichamelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt om zijn niet-vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Mentorschap aanvragen

Mentorschap kunt u vaak zelf aanvragen bij de rechter maar ook de partner of een familielid kunnen een verzoek indienen.