Executeur

Woord

Wat is een executeur?

Een executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn.
In het testament zelf wordt vermeld welke rechten, plichten en bevoegdheden de executeur heeft.

Soorten executeurs

Er zijn drie soorten executeurs:

  • De begrafenisexecuteur: Deze verzorgt de uitvaart.
  • De beheersexecuteur: Deze is bevoegd en verplicht om goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden, waaronder bijvoorbeeld legaten, te voldoen.
  • De executeur-afwikkelingsbewindvoerder: Deze executeur is niet alleen beheers executeur maar tevens bewindvoerder. Deze executeur kan de nalatenschap verdelen tussen de erfgenamen zonder dat hij of zij de medewerking nodig heeft van die erfgenamen.

Hebben de erfgenamen problemen met de executeur die zo uit de hand lopen dat er geen vertrouwen meer is dan kan via de rechter worden verzocht om de executeur te ontslaan.

Vragen?

Neem contact op met onze advocaat erfrecht.