Maatschap

Woord

Wat is een maatschap?

Er is sprake van een maatschap als twee of meer personen of rechtspersonen (ook wel vennoten of maten genoemd) een bepaalde samenwerking aangaan. Elke vennoot brengt iets in (arbeid, geld, goederen of goodwill). Het doel hiervan is om het voordeel dat hieruit voortvloeit met elkaar te delen. Een maatschap is vooral interessant voor ondernemers die gezamenlijk een praktijk willen starten en hiervoor een zogenaamd vrij beroep uitoefenen. Je ziet deze rechtsvorm dan ook vooral veel terug in de medische en juridische sector.

Het maatschapscontract

De afspraken die gemaakt worden door de maten worden vastgelegd in een maatschapscontract. Dit is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden. In het contract staan bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • Wie de maten zijn en wat ze inbrengen
 • Verdeling van de winst: deze is vaak op basis van de inbreng, tenzij daar andere afspraken over worden gemaakt. Het is uitgesloten dat de winstverdeling naar één maat gaat
 • Verdeling van de bevoegdheden.

Voor- en nadelen van een maatschap

De voordelen van een maatschap zijn:

 • Eenvoudig op te richten
 • Geen startkapitaal nodig
 • Profijt van de inbreng van de andere maten
 • Het is mogelijk om personeel aan te nemen
 • Maar voor een bepaald deel privé aansprakelijk
 • Belastingvoordeel
 • AOW op het moment dat er met pensioen gegaan wordt.

De nadelen van een maatschap zijn:

 • De gemaakte afspraken met de andere maten mogen niet worden geschonden
 • Het privé vermogen is voor een bepaald deel aansprakelijk (ook van de partner als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld).

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten.