Debiteur

Een debiteur is een persoon die, of een bedrijf dat een schuld heeft die aan een ander moet worden voldaan. Een debiteur is met andere woorden degene die een ander iets verschuldigd is, oftewel een prestatie moet leveren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het betalen van de koopprijs van een product of bijvoorbeeld het leveren van een product. Hier tegenover staat de crediteur, oftewel de ontvanger van de koopprijs of het product.

Een voorbeeld. Bedrijf A stuurt een factuur voor de geleverde diensten aan bedrijf B. Bedrijf B heeft de factuur op dit moment nog niet betaald. Bedrijf B is daarom een debiteur van bedrijf A. Bedrijf A is de crediteur van bedrijf B.

Wat te doen wanneer een debiteur niet presteert?

Indien de debiteur zijn verschuldigde prestatie niet voldoet, bijvoorbeeld door na levering van een product de koopprijs niet te betalen, dan kan de crediteur hem een betalingsherinnering sturen. In de praktijk is het gebruikelijk om twee herinneringen te sturen, alvorens over te gaan tot een aanmaning. Wordt vervolgens ook de aanmaning niet betaald, dan is het mogelijk om een incassotraject te starten. Schenkeveld Advocaten is gespecialiseerd in het oplossen van complexe vraagstukken omtrent debiteuren en incassotrajecten. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot één van onze specialisten.