Wat is handelsnaamrecht?

Vraag

Het handelsnaamrecht staat beschreven in de Handelsnaamwet. De Handelsnaamwet bevat regels over het gebruik van handelsnamen. Zo mag een andere onderneming niet dezelfde handelsnaam gebruiken als dit verwarring oplevert.

Wat is een handelsnaam?

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming of organisatie opereert. De handelsnaam en het merk kunnen hetzelfde zijn zoals bij Philips, maar dit hoeft niet. Unilever is een goed voorbeeld waarbij de handelsnaam niet hetzelfde is als de merken (OMO, LIPTON, IGLO) die voor de diverse producten worden gebruikt. Het is een strategische keuze om de handelsnaam en het merk hetzelfde te laten zijn of juist niet. Het kan een versterking betekenen van de positie als de handelsnaam en het merk hetzelfde zijn. Anderzijds kan dit ook tegenwerken. Mocht er met het merk onverhoopt iets aan de hand zijn, dan kan dit direct gevolgen hebben voor de onderneming.

Handelsnaam registreren verplicht?

Voor bescherming van uw handelsnaam is registratie in het handelsregister niet verplicht. Het handelsnaamrecht ontstaat vanzelf, doordat een onderneming een bepaalde naam gebruikt om de onderneming onder te drijven. Het recht ontstaat vanzelf, “van rechtswege”. De handelsnaam dient op een dusdanige manier gebruikt te worden dat het publiek er kennis van kan nemen.

Gebruik van de handelsnaam kan uit veel dingen blijken. Zo kan het publiek kennis nemen van een handelsnaam op facturen, reclamefolders of visitekaartjes. Ook kan de naam met grote letters op de gevel van het pand zijn weergegeven.

Registratie is niet verplicht maar kan wel handig zijn als u op een later moment wilt kunnen bewijzen dat de onderneming op een bepaalde datum al onder die naam bestond. Andersom geldt ook dat als een handelsnaam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel maar niet daadwerkelijk wordt gebruikt, een onderneming geen beroep kan doen op het handelsnaamrecht.

Handelsnaam op website

Tegenwoordig is ook het vermelden van de handelsnaam op de website van een onderneming heel gebruikelijk. Maar let op: het enkel vermelden van de naam in de domeinnaam is volgens de rechter niet altijd voldoende. Er moet daarnaast duidelijk uit de inhoud van de website blijken dat de onderneming onder die naam zaken doet.

Hoe lang duurt het handelsnaamrecht?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het auteursrecht of het octrooirecht, kent het handelsnaamrecht geen maximale duur. Zo lang de onderneming actief is onder die (handels)naam, kan een beroep worden gedaan op de Handelsnaamwet.

Meer weten over handelsnamen? Neem dan contact op met onze advocaat intellectueel eigendomsrecht!