Bedrijfsongeval schadevergoeding

Heeft u letsel opgelopen na een bedrijfsongeval? Dan heeft u in de meeste gevallen recht op een schadevergoeding. Vaak is de werkgever namelijk aansprakelijk voor het ongeval. Als werknemer zit u niet te wachten op gedoe met uw werkgever. U wilt geen verstoorde werkrelatie. Om recht te hebben op schadevergoeding en smartengeld, ontkomt u er echter vaak niet aan om uw werkgever aansprakelijk te stellen. In de meeste gevallen is het een verzekeringskwestie en wordt de zaak buiten uw werkgever om afgehandeld met de verzekeraar. Wij helpen u graag op een persoonlijke en praktische manier en nemen uw zorgen uit handen. Bovendien kost het u niets als de wederpartij aansprakelijk is.

Neemt u daarom gerust vrijblijvend contact op met één van onze letselschade advocaten. Zij vertellen u graag meer en geven advies over de haalbaarheid van uw zaak.

Wat is een bedrijfsongeval?

Er is sprake van een bedrijfsongeval of arbeidsongeval wanneer een gebeurtenis onder werktijd leidt tot fysiek of mentaal letsel. Er kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een bedrijfsongeval. Denk hierbij aan:

 • Een verkeersongeluk onder werktijd
 • Overspannen of burn out
 • Slecht werkende machines
 • Slechte preventiemaatregelen
 • Onduidelijke instructies
 • Gebrekkig werkmateriaal

Heeft u recht op een schadevergoeding?

In de meeste gevallen is uw werkgever aansprakelijk en heeft u recht op een schadevergoeding. Of u daadwerkelijk recht heeft op enige vergoeding voor de geleden schade is afhankelijk van:

 • De oorzaak van het ongeval/het letsel
 • De op de werkgever rustende zorgplicht
 • De gebruikte materialen
 • De mate van instructie

Om dit vast te stellen is het belangrijk dat u een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het ongeval noteert:

 • Wanneer heeft het bedrijfsongeluk plaatsgevonden?
 • Wat is er precies gebeurd?
 • Heeft de werkgever u geïnstrueerd voorafgaand aan het ongeval?
 • Wie zijn de getuigen van het ongeluk? Het is verstandig de gegevens van de getuigen te noteren.
 • Heeft u letsel overgehouden aan het ongeluk?
 • Bent u direct naar een ziekenhuis of uw huisarts gegaan?
 • Noteer alle kosten die u heeft gemaakt.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Als er een ongeluk plaatsvindt op de werkvloer, dan rest de vraag wie er aansprakelijk is. In veel situaties is de werkgever aansprakelijk. Een belangrijke vraag is dan ook: hoe bepaalt u of er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid?

De werkgever heeft  een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Dit houdt in dat de werkgever moet zorgen dat de kans op een ongeval minimaal is. Vindt er toch een ongeluk plaats? Dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij/zij kan aantonen dat de zorgplicht is nageleefd. In de praktijk is dit niet eenvoudig, want wat de werkgever als voldoende maatregelen ziet, hoeft juridisch gezien niet zo te zijn. Indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer, kan dit betekenen dat de werkgever niet aansprakelijk is. Dit is echter niet snel het geval. Van de werkgever wordt namelijk verwacht dat hij/zij toezicht houdt op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Indien de arbeidsinspectie oordeelt dat er sprake is van een overtreding door de werkgever, betekent dit in de praktijk doorgaans dat de werkgever aansprakelijk is voor de door u opgelopen letselschade.

Juridische hulp na bedrijfsongeval

Na een bedrijfsongeval kunt u het beste zo zorgvuldig mogelijk nagaan of uw werkgever al zijn plichten is nagekomen. Zo had uw werkgever moeten zorgen voor een veilige werkplek, voor verantwoorde materialen en voor duidelijke instructies.  Ook is het verstandig om bij uw werkgever na te gaan of de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Het is van groot belang dat de arbeidsinspectie zo spoedig mogelijk wordt ingeschakeld, zodat de situatie van het ongeval zo ongewijzigd mogelijk is.

Het bepalen van de aansprakelijkheid is een zeer complexe situatie. Daarom is het te allen tijde aan te raden om juridisch advies in te schakelen in geval van een bedrijfsongeval. Een advocaat weet precies wat er wel en niet onder de werkgeversaansprakelijkheid valt. Bovendien neemt het inschakelen van een advocaat bij een arbeidsongeval veel zorg uit handen. Om te beoordelen of u recht heeft op een letselschadevergoeding neemt u contact op met onze letselschadeadvocaat.

Onze advocaten onderhandelen in geval van een arbeidsongeval met uw werkgever of diens verzekeraar over de hoogte van uw letselschadevergoeding, smartengeld of een voorschot en schakelen waar nodig een eigen medisch adviseur in om de schade van het bedrijfsongeval vast te stellen.

Krijgt u door het bedrijfsongeval problemen met het UWV over re-integratie of uitkeringen? De gevolgen hiervan kunnen voor rekening komen van uw werkgever.

Geen kosten voor letselschade advocaat

Een veel gestelde vraag is; wat zijn de kosten voor een letselschade advocaat om mij te ondersteunen bij een bedrijfsongeval? Wat veel mensen niet weten, is dat u de kosten van de letselschade advocaat niet zelf hoeft te betalen. Als de tegenpartij erkent dat hij of zij aansprakelijk is, dan worden de kosten op de tegenpartij verhaald. Over de periode die vooraf gaat aan een erkenning van de aansprakelijkheid kunnen afspraken gemaakt worden met de advocaat. In veel gevallen kan er kosteloos een aansprakelijkstelling voor u worden opgesteld.

Hoogte schadevergoeding bedrijfsongeval

Als u de hoogte van schadevergoeding na een bedrijfsongeval wilt laten begroten  is het verstandig om een overzicht bij te houden van de geleden schade. Denk bij geleden schade niet alleen aan financiële schade maar ook aan het volgende:

 • Hoeveel pijn en klachten u heeft na het ongeval
 • Hoe vaak u een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut gebracht
 • De afstanden die u heeft moeten afleggen als gevolg van het ongeval
 • Hoeveel inkomen u misloopt als gevolg van het ongeval
 • Heeft u hulp moeten inschakelen voor uw huishoudelijke taken die u zelf niet meer kunt uitvoeren als gevolg van het ongeluk?
 • Hoeveel tijd heeft dit gekost voor diegene?
 • Wat zijn de overige kosten als gevolg van het arbeidsongeval? Denk hierbij aan schade aan uw kleding, materiele schade, medicijnen of andere hulpmiddelen.

De bovenstaande factoren zijn allemaal van invloed op de hoogte van de schade vergoeding.

Wat kan Schenkeveld advocaten voor u betekenen?

Heeft u een arbeidsongeval gehad en wilt u ondersteuning van een betrokken advocaat? Dan bent u bij Schenkeveld Advocaten aan het juiste adres. Wij staan voor:

 • Het uit handen nemen van de juridische en praktische problemen na het arbeidsongeval
 • Persoonlijke begeleiding en uitleg door het gehele proces
 • Een praktische benadering van het probleem
 • Duidelijk advies over de juridische haalbaarheid van uw zaak
 • Zorgen voor één aanspreekpunt
 • Een luisterend oor

Wij vinden het belangrijk om u op een persoonlijke en praktische manier bij te staan. Wij maken een inschatting wat u acuut nodig heeft. Wij regelen een schikking, maar kunnen ook in de rechtszaal procederen. Neem contact met ons op als u het slachtoffer bent van een arbeidsongeval voor een vrijblijvend gesprek.

Gratis advies over succeskansen van uw zaak

Benieuwd naar de succeskansen van uw zaak? Bel dan met een arbeidsongeval advocaat voor gratis advies over uw arbeidsongeval. U kunt onze letselschade advocaten bereiken op onderstaande telefoonnummers:

 • Kantoor Alkmaar 072-514 46 66
 • Kantoor Hoorn 0229-21 28 15
 • Kantoor Amsterdam 020-333 80 50