De Wet betaalbare huur: wat verandert er voor verhuurders?
Op (vermoedelijk) 1 juli 2024 zal de Wet betaalbare huur in werking treden. Wat zijn de doelen en hoofdlijnen van deze wet, waar moeten verhuurders rekening mee houden en wat verandert er voor huurders? Dat zal ik in deze blog bespreken.
Transformatie schoolgebouw en short stay
Door het college van B&W van Leiden is op 13 mei 2020 een vergunning verleend om een voormalig schoolgebouw te wijzigen naar 36 appartementen, voor onder andere short stay. Past dit binnen het bestemmingsplan? Hierover moest de Afdeling bestuursrechtspraak zich recent buigen.
Wet vaste huurcontracten, wat betekent dat voor u?
Op 14 november 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet vaste huurcontracten’. Kort gezegd maakt deze wet een einde aan de mogelijkheid om tijdelijke huurovereenkomsten aan te gaan en worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd weer de norm. In deze bijdrage leest u wat de belangrijkste gevolgen zijn van deze wet.