Veelgestelde vragen

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die ontstaat als gevolg van het overlijden van het slachtoffer. Een vergoeding voor deze schade kan uitsluitend worden gevorderd door de nabestaanden van het slachtoffer en door degenen in wiens levensonderhoud de overledene voorzag. Aan anderen komt geen vorderingsrecht toe. De vorderingsgerechtigden hebben uitsluitend recht op vergoeding voor het gederfd levensonderhoud, de kosten van lijkbezorging, de wettelijke rente en de (buitengerechtelijke) advocaatkosten.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over letselschade? Neem gerust contact op!