Wat is overlijdensschade?

Vraag

Overlijdensschade is de schade die nabestaanden lijden als gevolg van het overlijden van een persoon die hen daardoor niet meer kan onderhouden of verzorgen . Een vergoeding voor deze schade kan uitsluitend worden gevorderd door de nabestaanden van het slachtoffer en door degenen in wiens levensonderhoud de overledene voorzag.

Overlijdensschade: welke schade wordt vergoed?

De nabestaanden hebben uitsluitend recht op:

  • vergoeding voor het gederfd levensonderhoud
  • de kosten van de begrafenis of crematie
  • de wettelijke rente
  • de (buitengerechtelijke) advocaatkosten

Wie heeft recht op overlijdensschade?

  • De geregistreerd partner of echtgenoot
  • De minderjarige kinderen
  • Andere gezinsleden of aanverwanten die door de overleden persoon financieel werden onderhouden

Gerelateerde veel gestelde vragen

Meer weten over letselschade? Neem gerust contact op!