Koop op afbetaling

Woord

Definitie koop op afbetaling

In de meeste gevallen wordt een zaak of product pas eigendom van iemand, wanneer de koopsom volledig voldaan is. Bij een koop op afbetaling daarentegen, wordt het eigendom reeds bij de aflevering van de zaak of het product verkregen, alvorens de koopsom volledig betaald is. De betaling vindt dan in termijnen plaats en wordt vermeerderd met rente. Met de verkoper wordt afgesproken wanneer de koopprijs plus de rente afgelost moeten zijn.

Veel risico’s verkoper

Vanzelfsprekend brengt een koop op afbetaling veel risico’s met zich mee voor de verkoper. De verkoper verliest immers het eigendom van de zaak of het product, terwijl de tegenprestatie (het betalen van de koopsom door de koper) vooralsnog uitblijft. Om aan deze risico’s het hoofd te bieden, gaat de koop op afbetaling in de praktijk dan ook veelal gepaard met een eigendomsvoorbehoud. Men spreekt dan van ‘huurkoop‘, een speciale vorm van koop op afbetaling.

Direct contact opnemen