Wat is kwekersrecht?

Vraag

Het kwekersrecht is een vorm van intellectuele eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar van nieuwe en waardevolle plantenrassen wordt toegekend. Het geeft de houder ervan het alleenrecht op de verhandeling van zaad en vermeerderingen van het beschermde ras. Zo heeft bijvoorbeeld de rechthebbende van het kwekersrecht voor een bepaald ras appelboom het alleenrecht deze appelbomen en het zaad daarvan in de handel te brengen. Niemand anders mag dit ras appelboom zonder zijn toestemming vermeerderen.

Lees ook: Hoe krijg ik kwekersrecht?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze advocaten.