Waarom licentiëert iemand?

Vraag

Licentiëring kan verschillende achtergronden hebben. Een van de achtergronden kan zijn dat de rechthebbende niet voldoende productiecapaciteit heeft om bepaalde markten te bedienen. De licentienemer vult dan dat gat. Ook is er vaak sprake van licentiering in het geval van ondernemingen die uit meerdere rechtspersonen bestaan. De rechten van intellectuele eigendom worden vaak – als bescherming – buiten de werkmaatschappijen gebracht. Bijvoorbeeld in een holding of in een afzonderlijke stichting. Deze rechthebbenden verlenen dan weer intra concern licenties aan de werkmaatschappijen. Deze opzet wordt ook regelmatig gebruikt ten einde belasting voordeel te verkrijgen. De rechthebbende is dan gevestigd in een land waar bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting laag is. Op deze belastingconstructies wordt thans veel kritiek geleverd.

Gerelateerde veel gestelde vragen

Juridische hulp bij intellectueel eigendomsrecht? Neem snel contact op!