Vonnis

Woord

Een vonnis is de uitspraak van de rechter. Wanneer er een civiel geschil is tussen twee partijen waar zij niet uitkomen, dan wordt dit voorgelegd aan de rechter. Het vonnis komt aan het einde van het gerechtelijke proces. Een vonnis wordt normaliter twee weken na de zitting uitgesproken door de rechter. Wanneer men in hoger beroep gaat dan heet dit geen vonnis meer, maar een cassatie.

De rechtbank benoemt een aantal punten in het vonnis:

 • De feiten en omstandigheden van de rechtszaak
 • Het wettelijke kader
 • De overwegingen
 • De uitspraak.

Daarnaast staan er onder aan het vonnis de rechtsmiddelen die de partijen kunnen aanwenden om de uitspraak aan te vechten.

Verschillende soorten vonnissen

Er zijn  verschillende soorten vonnissen en deze kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden.  Zo kun je een vonnis indelen naar het punt in het gerechtelijke proces:

 • Tussenvonnis: een vonnis, waarna het geding nog doorloopt
 • Deelvonnis: als in een tussenvonnis een gedeeltelijke eindbeslissing wordt gegeven
 • Eindvonnis: een vonnis waarna  het geding is afgelopen.

Daarnaast zijn vonnissen ook op te splitsen aan de hand van het type beslissing dat wordt genomen:

Toewijzend vonnis

 • Constitutief vonnis
 • Declaratoir vonnis
 • Condemnatoir vonnis

Afwijzend vonnis

 • Niet ontvankelijkverklaring
 • Declaratoir vonnis

Daarnaast  kan een vonnis ingedeeld worden op basis van de vraag of de gedaagde in het geding is verschenen/het eventuele griffiegeld heeft voldaan.

 • Vonnis op tegenspraak: dit is een vonnis waarbij de gedaagde zich heeft verdedigd
 • Verstekvonnis: dit is een vonnis dat toegewezen is door de rechttbank terwijl de verdachte niet aanwezig iwas op de zitting.