Niet-ontvankelijk

Woord

Wat betekent niet-ontvankelijk?

Een partij kan door de rechter niet-ontvankelijk worden verklaard indien er niet is voldaan aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van een zaak. Wanneer een partij in een gerechtelijke procedure niet-ontvankelijk is, betekent dit dat de aanhangig gemaakte zaak niet vatbaar is voor berechting. De zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.