Is mijn merk overdraagbaar?

Vraag

Akte van overdracht

Een merk kan door de merkhouder worden overgedragen aan een ander. Een merk kan (ook) worden verkocht. Hiervoor dient u een akte van overdracht op te stellen die door beide partijen ondertekend dient te worden. Ook moet de overdracht ingeschreven worden in het merkenregister. Verder moet het merk overgedragen worden voor het hele gebied waarvoor de registratie staat. Houdt u zich niet aan de geldende regels dan kan de overeenkomst nietig verklaard worden.

Merk in zijn geheel of gedeeltelijk overdragen

Wilt u uw merk niet in zijn geheel overdragen, dan kan het merk gesplitst worden waardoor een deel van het merk overgedragen kan worden.

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een akte van overdracht, neem dan contact op met onze specialisten merkenrecht.

Gerelateerde veel gestelde vragen