Blogs in Hippisch recht

Kennis
Via een ontwerpbestemmingsplan een kruimelvergunning verlenen!
De Afdeling geeft duidelijkheid wanneer sprake is van een toekomstig hoofdgebouw in de zin van het Bor. Hierdoor kan met de kruimelgevallenregeling en de reguliere procedure een vergunning worden verleend.
De Corona Noodverordening en de paardensport
Alle veiligheidsregio’s hebben noodverordeningen opgesteld. In een eerder blog schreef ik over de Noodverordening van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 26 maart 2020 (de ‘Noodverordening’). Welke regels gelden voor de paardensport, de maneges en de pensionstallen?
Paardenbak aanleggen of paardenstal bouwen? Dan heeft u een vergunning nodig!
Heeft u paarden aan huis? En wilt u uitbreiden, bijvoorbeeld met een paardenbak, lichtmasten, paddocks, stallen of een stapmolen? Dan kan dat niet zomaar, zelfs als u daar de grond al voor beschikbaar hebt. U moet daarvoor een vergunning aanvragen. Maar welke vergunning? En hoe werkt dat?
Hippisch recht: Kijk ook eens naar uitspraken over honden
Net als bij paarden gaat er bij de aankoop of behandeling van honden wel eens iets verkeerd. Een hond krijgt een ziekte waarvan de verkoper nou juist zei dat hij die ziekte niet zou krijgen, een pup blijkt andere ouders te hebben, en heeft de dierenarts de hond nou mishandeld?! In dit artikel vindt u een overzicht van dergelijke uitspraken die ook voor hippisch recht van belang kunnen zijn.
Sheets lezing hippisch recht voor Aeres Hogeschool beschikbaar
Annette Mak heeft 16 januari een lezing gegeven voor de studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten die hippische bedrijfskunde volgen. Daar heeft zij drie cases besproken: de rol van de commissionair, non conformiteit en klachtplicht. De sheets zijn te bekijken op onze website.
Regels opslagplaatsen voor vaste mest in Nederland
Waar moet een mestopslagplaats aan voldoen? Dit hangt af van uw situatie. De basis van de nationale regelgeving voor vaste mestopslag is de Wet Milieubeheer.  Op basis van deze wet zijn regels opgesteld in het Activiteitenbesluit Milieu en de Activiteitenregeling Milieu. De eisen voor de opslag van vaste mest hangen af van de vraag of het gaat om een “inrichting”. Bekijk nu via onze checklist welke regels voor u gelden!
Is keuringsdierenarts van verkoper aansprakelijk jegens koper indien zijn keuringsrapport te rooskleurig blijkt te zijn?
Hoe vaak komt het niet voor dat de verkoper van paarden de paarden voor de verkoop heeft laten keuren door zijn dierenarts. De keuringsrapporten worden dan verstrekt aan de koper en de koper denkt op basis van de keuringsrapporten een gezond paard te hebben gekocht. Het is echter mogelijk dat de keuringsarts, al dan niet bewust, een te rooskleurig conclusie opschrijft in het keuringrapport. Als de koper nu juist naar aanleiding van het rapport het paard koopt en later wordt geconfronteerd met mankementen die hij niet had hoeven verwachten? De vraag die in dit stuk wordt besproken is of de koper zich alsdan kan verhalen op de keuringsarts. Met andere woorden: dient de dierenarts dan de schade of een deel daarvan aan de koper te betalen als deze op basis van zijn te rooskleurige conclusie het paard heeft gekocht?
Sheets lezing hippisch recht voor dierenartsen nu beschikbaar.
Annette Mak heeft 14 februari een lezing gegeven voor dierenartsen bij Dierenkliniek Emmeloord over koop en keuringen binnen het hippisch recht. Bent u dierenarts en wilt u uw klanten adviseren bij de aankoop van paarden en opinies afgeven in zaken waar gebreken moeten worden geantedateerd? Wanneer is er sprake is van een gebrek? Is genetische... Lees verder
Is pensionstalhouder aansprakelijk voor dood paard in zijn stal?
Op 3 november 2016 wees de Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland een goed gemotiveerd vonnis over de vraag wanneer een pensionstalhouder aansprakelijk is.
Sheets lezing hippische overeenkomst
OP 19 december heeft Annette Mak een lezing gegeven over de hippische koopovereenkomst. Tijdens de lezing heeft Annette aandacht besteed aan non conformiteit, verschuiving van de bewijslast, commissionairs en internationale aspecten. Ook heeft ze een checklist gepresenteerd die zou kunnen worden gebruikt door bedrijfsmatige verkopers om consumenten voor te lichten over de verzorging van een... Lees verder