Wat zijn de voordelen van scheidingsmediation?

Vraag

Scheidingsmediation biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

  • Mediation is aanzienlijk sneller dan een gerechtelijke procedure. Een procedure duurt al snel acht maanden. En als er meerdere zittingen nodig zijn of hoger beroep wordt ingesteld, duurt een procedure nog veel langer, vaak wel jaren. Bij mediation zijn er meestal zo’n vier tot vijf gesprekken nodig, waarna de rechtbank de zaak schriftelijk afdoet. De scheiding neemt dan in totaal zo’n drie à vier maanden in beslag.
  • Mediation is goedkoperg dan een gerechtelijke procedure. Als u gaat procederen hebt u allebei een eigen advocaat nodig. Bij mediation neemt u gezamenlijk één mediator in de arm. De kosten van de mediator kunt u delen.
  • In een procedure bent u afhankelijk van de beslissing van de rechter. Die beslissing ziet puur op juridische aspecten. Bij mediation beslist u zelf over de vragen die voorliggen en kunt u ook de niet-juridische aspecten meenemen. Daardoor is het mogelijk om tot creatieve maatwerkoplossingen te komen.
  • Afspraken die u zelf maakt en waar u allebei achterstaat zijn doorgaans duurzamere oplossingen, die op langere termijn tot meer tevredenheid leiden.
  • Tijdens mediation is er ook aandacht voor de emotionele kanten van de scheiding en de communicatie tussen u en uw ex-partner. Daardoor is er na mediation vaak een betere verstandhouding tussen u en uw ex-partner dan na een procedure. Dat is belangrijk als u samen kinderen hebt.

Denkt u aan scheiden via mediation? Neem dan contact op met Annet LunshofMfN-geregistreerd scheidingsmediator en familierechtadvocaat.