Wat is pachtbescherming?

Vraag

De reguliere pachtovereenkomst biedt de pachter de meeste bescherming. Bij geliberaliseerde pacht kunnen partijen van deze pachtbescherming afwijken.

Bescherming bij reguliere pacht

Bij reguliere pacht is een aantal regels van dwingend recht van toepassing, die met name de pachter beschermen:

  • Er geldt een wettelijke looptijd van 12 jaar bij hoevepacht en van 6 jaar bij pacht van los land.
  • De pachtovereenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch verlengd met 6 jaar.
  • Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. De pacht kan alleen tegen het einde van de wettelijke looptijd worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één jaar. Lees ook: “Hoe kunt u de pachtovereenkomst opzeggen?
  • De hoogte van de maximaal toegestane pachtprijs is wettelijk geregeld in pachtnormen.
  • De pacht moet worden goedgekeurd door de grondkamer. De grondkamer toetst onder meer de hoogte van de pachtprijs, de overige verplichtingen en de algemene belangen van de landbouw. Zonder goedkeuring geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder mogelijkheid tot opzegging. Ook kan de verpachter zonder goedkeuring geen betaling van de pachtprijs vorderen bij de rechter.
  • De pacht kan alleen op wettelijke gronden worden opgezegd of door de rechter worden ontbonden.
  • Als de verpachter het gepachte wil verkopen heeft de pachter een wettelijk voorkeursrecht.

Nog vragen over pacht? Neem contact op met onze advocaten agrarisch recht.