Wat is onteigening?

Vraag

Als de overheid plannen heeft ontwikkeld die het algemene belang dienen, zoals de aanleg van een woonwijk, een spoorlijn of bedrijventerrein, dan heeft de overheid daar grond voor nodig. Eerst zal zonder procedure worden geprobeerd om in onderling overleg de grond te kopen. Pas als dat niet lukt, dan mag onder strikte voorwaarden tot onteigening worden overgegaan. Maar hoe gaat een onteigeningsprocedure eigenlijk in zijn werk?

Onteigeningsprocedure

Als de overheid grond nodig heeft, en het lukt niet om zonder procedure in onderling overleg de grond te kopen, dan mag onder strikte voorwaarden tot onteigening worden overgegaan. Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen:

1. De administratieve fase

In de administratieve fase stelt de gemeente/de provincie een onteigeningsplan vast, dat door de Kroon (regering) moet worden goedgekeurd bij Koninklijk besluit. Als eigenaar kunt u uw reactie op twee momenten kenbaar maken: op het moment dat het ter inzage ligt bij de gemeente en op het moment dat het onteigeningsplan ter goedkeuring bij de Kroon ligt.

2. De gerechtelijke fase

Neemt de Kroon het onteigeningsbesluit, dan volgt de gerechtelijke fase. Daarin vraagt de overheid de rechter om in een vonnis de onteigening uit te spreken, en de hoogte van de schadevergoeding die de overheid daarvoor moet betalen.

Juridisch advies

Tijdens de administratieve fase mag u, en tijdens de gerechtelijk fase moet u zich laten bijstaan door een advocaat. In de gerechtelijke fase worden de kosten hiervan door de overheid vergoed. Omdat de gehele procedure lang duurt, raden wij u aan om vanaf het begin van de administratieve fase al juridisch advies in te winnen. Dan kent u uw positie, en weet u ook wat de mogelijkheden zijn. Wellicht bereikt u al overeenstemming met de overheid, zonder dat daarvoor de procedure moet worden doorlopen. Dit scheelt in tijd en zeker ook in kosten. Mocht u hiermee te maken hebben, neem dan gerust contact op met onze advocaten vastgoedrecht of agrarisch recht.