Waar moet ik op letten bij het aangaan van een pachtovereenkomst?

Vraag

Wilt u een pachtovereenkomst aangaan? Let dan vooral op de volgende drie punten:

  1. Een pachtovereenkomst moet in principe schriftelijk worden aangegaan, maar een mondelinge pachtovereenkomst is wel rechtsgeldig. De pachter of verpachter kan dan schriftelijke vastlegging vorderen bij de pachtkamer van de rechtbank.
  2. U bent verplicht de pachtovereenkomst binnen twee maanden na het aangaan te laten goedkeuren door de grondkamer. Zonder deze goedkeuring geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd zonder mogelijkheid tot opzegging. Ook kan de verpachter zonder goedkeuring geen betaling van de pachtprijs vorderen bij de rechter. Bij teeltpacht is geen goedkeuring nodig, maar geldt een registratievereiste.
  3. Bedenk goed welk pachtregime op uw overeenkomst van toepassing is. Als u geen duidelijke keuze maakt, geldt automatisch het reguliere pachtregime met de ruime pachtbescherming.

Heeft u vragen over pacht of over een pachtovereenkomst? Neem dan contact op met onze advocaten agrarisch recht.

Lees ook: Wat is het verschil tussen pacht en  huur?