Praat een scheidingsmediator ook met mijn kinderen?

Vraag

De meeste scheidingsmediators willen tijdens het mediationtraject ook even met de kinderen praten, zonder dat u en uw ex-partner daarbij zijn. Dit is niet verplicht, het is aan u en uw ex-partner om daarover te beslissen. De ervaring leert wel dat de meeste kinderen het fijn vinden om met de scheidingsmediator te praten. Ervaren scheidingsmediators zijn erin getraind om het gesprek te voeren op een manier die is afgestemd op het niveau en de leeftijd van het kind.

Behoeftes en mening van uw kinderen

Tijdens dit gesprek neemt de scheidingsmediator de plannen met uw kind(eren) door en vraagt hij/zij naar de behoeftes en mening van uw kinderen. Uw kinderen kunnen dan aan een neutrale derde aangeven hoe zij de (nabije) toekomst voor zich zien en wat zij fijn zouden vinden. Door te praten met een onafhankelijke derde hebben uw kinderen minder het gevoel dat zij moeten kiezen tussen u en uw ex-partner.

Overigens zal de rechter tijdens een procedure kinderen ouder dan 12 jaar ook altijd uitnodigen voor een zogenaamd kindgesprek.

Denkt u aan scheiden via mediation? Neem dan contact op met Annet LunshofMfN-geregistreerd scheidingsmediator en familierechtadvocaat.