Kunt u als (ver) pachter ook een kortere periode (ver)pachten?

Vraag

Geliberaliseerde pachtovereenkomst

Als u wilt (ver)pachten voor een kortere periode dan de wettelijke looptijd, kunt u kiezen voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Daarbij kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een pacht van één jaar. Hiervoor heeft u geen afzonderlijke goedkeuring van de grondkamer nodig. Na het verstrijken van de bepaalde tijd eindigt de pachtovereenkomst.

Reguliere pachtovereenkomst

Wilt u toch een reguliere pachtovereenkomst aangaan? Dan is een kortere periode alleen toegestaan als dit wordt goedgekeurd door de grondkamer. Hiervoor moet u bijzondere omstandigheden kunnen aanvoeren.

Heeft u nog vragen over pacht? Neem dan contact op met onze specialisten agrarisch recht.