Kan ik de pacht ook op mijn zoon of dochter overdragen?

Vraag

Ja, dit is mogelijk. U kunt dit op verschillende manieren proberen te regelen. Als de verpachter hiermee instemt, kunt u dit realiseren in een nieuwe pachtovereenkomst of een wijziging van de bestaande pachtovereenkomst. Deze pachtovereenkomst moet dan wel opnieuw worden goedgekeurd door de grondkamer.

Naar de rechter

Komt u er niet uit met de verpachter? Dan kunt u zich tot de rechter wenden en vorderen dat uw zoon of dochter in uw plaats als pachter wordt gesteld. Als u zelf ook pachter wilt blijven, is het ook mogelijk om uw zoon of dochter door de rechter als medepachter te laten aanmerken. De rechter wijst deze vordering af als uw zoon of dochter als beoogd pachter niet voldoende waarborgen biedt voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Nog vragen over pacht? Neem contact op met onze specialist pachtrecht.