Hoeveel fosfaatrechten worden er toegekend?

Vraag

Het aantal fosfaatrechten dat vanaf 1 januari 2018 aan uw bedrijf wordt toegekend, wordt volgens de hoofdregel bepaald door het aantal melkkoeien dat op 2 juli 2015 op uw bedrijf aanwezig was en in het I&R register was geregistreerd. Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, op grond waarvan onder strikte voorwaarden verzocht kan worden tot verhoging van het aantal rechten. Een voorbeeld hiervan is de beperkte knelgevallenregeling voor buitengewone situaties, zoals diergezondheidsproblemen en vernieling van melkveestallen. Ook bestaat een mogelijkheid tot verhoging indien tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 een beëindigd bedrijf is overgenomen.

Afroming

Omdat het fosfaatplafond op 2 juli 2015 al was overschreven, hanteert de overheid op twee manieren een afroming van de rechten. De fosfaatrechten zullen bij de toekenning in januari 2018 direct worden afgeroomd door middel van een generieke korting van 8,3%. Deze generieke afroming geldt voor alle melkveebedrijven, met uitzondering van de grondgebonden bedrijven.

Daarnaast zullen de fosfaatrechten steeds bij elke overdracht van de rechten met 10% worden afgeroomd. Deze overdrachtskorting geldt niet bij erfopvolging, overdrachten binnen de familie of bij het terug leasen van rechten na een overdracht.

Bestuurlijke boete

Indien op het melkveebedrijf meer mest wordt geproduceerd dan het aantal toegekende fosfaatrechten, riskeert de melkveehouder een bestuurlijke boete. Tegen de toekenning van het aantal fosfaatrechten, de afwijzing van een verhogingsverzoek en een opgelegde boete kan bezwaar of beroep worden ingesteld.

Lees ook

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan onze fosfaatrechten pagina!