Heeft u recht op fosfaatrechten als de pacht eindigt?

Vraag

Als partijen niets hierover hebben afgesproken, komen de fosfaatrechten in beginsel alleen toe aan de pachter. De pachter is alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter als:

  • er op 2 juli 2015 (peildatum stelsel fosfaatrechten) tussen hen een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst bestond die bij het aangaan 12 jaar of langer duurde; en
  • er sprake is van een pacht van een hoeve, minimaal 15 hectare grond of een gebouw dat specifiek is ingericht voor de melkveehouderij.

Meer informatie hierover leest u in het blog ‘Wanneer heeft verpachter recht op fosfaatrechten van pachter?’.