Woordenboek

Sociaal plan

Een sociaal plan beschrijft de voorzieningen die werknemers ontvangen bij collectief ontslag. Een sociaal plan wordt opgesteld door de werkgever als een reorganisatie gaat spelen.  Van een collectief ontslag is sprake indien 20 of meer werknemers tegelijkertijd worden ontslagen. De werkgever organiseert financiële ondersteuning en hulp bij het vinden van een nieuwe baan om de gevolgen van het ontslag te compenseren.

Wet melding collectief ontslag

Indien de werkgever 20 of meer werknemers wil ontslaan komt de Wet melding collectief ontslag in beeld. De werknemer moet het ontslag aanvragen bij UWV Werkbedrijf waarbij plannen schriftelijk en onderbouwd worden ingediend. Het UWV Werkbedrijf beoordeelt vervolgens of het collectieve ontslag mag plaatsvinden. Het sociaal plan wordt uitgevoerd door de werkgever en betaald tevens de kosten.