Woordenboek

Bewindvoering

Indien een persoon om verschillende redenen niet meer voor zichzelf kan zorgen, kan een belangenbehartiger worden benoemd. Deze belangenbehartiger wordt benoemd door de kantonrechter en bestaat in de vorm van een curator, bewindvoerder of mentor.

Wat is een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt aangesteld voor personen die hun financiële zaken niet goed kunnen regelen. Het geld en andere goederen van de betrokkene worden door een bewindvoerder beheerd. Een bewindvoerder/bewind is minder ingrijpend dan iemand onder curatele stellen, de persoon blijft handelingsbekwaam.

Waarom bewindvoering?

Met een bewind wordt voorkomen dat anderen misbruik maken van de kwetsbare positie van een persoon. Een bewindvoerder is er voor ouderen maar ook voor bijvoorbeeld personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Bewindvoering aanvragen

Bewindvoering kunt u vaak zelf aanvragen bij de rechter maar ook een partner of een familielid kan een verzoek indienen.