Wat is het verschil tussen een concurrentie- en een relatiebeding?

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding beperkt een (ex)werknemer om binnen een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst – eventueel binnen een bepaalde geografische afstand – soortgelijke werkzaamheden te verrichten.

Relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt de (ex)werknemer om na het einde van zijn dienstverband gedurende een bepaalde periode klanten van de werkgever te benaderen en/of werkzaamheden voor die klanten te verrichten. Een relatiebeding is een bijzondere vorm van een concurrentiebeding en kent meestal geen beperking in het soort werkzaamheden.

Lees hier meer over concurrentiebeding en relatiebeding?  Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht!