Schorsing KNVB? Doe de tuchtrechtcheck!

Bent u speler bij een voetbalclub en bent u door de KNVB geschorst? Of bent u bestuurder van een voetbalclub en staat een van uw spelers een fikse schorsing te wachten? Heeft de KNVB de club (ook) een flinke boete of een andere straf opgelegd? Dan wilt u vast weten of u daar iets aan kunt doen. Met de gratis tuchtrechtcheck van Schenkeveld Advocaten weet u binnen enkele minuten of uw verweerschrift of beroep kans van slagen heeft.


Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Ieder lid dient zich ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, behoorlijk te gedragen en zo nodig mee te helpen bij het handhaven van de orde. Onder wangedrag vallen: gewelddadig handelen, beledigen, bedreigen, commentaar op de leiding, betreden speelveld zonder toestemming scheidsrechter.

Collectief wangedrag leden vereniging

Misdragingen

Om welke misdraging gaat het?

Onder misdragingen vallen: gewelddadig handelen, beledigen, bedreigen en spuwen. Hier vindt u de straffen die voor natuurlijke personen en verenigingen opgelegd worden.

Overtredingen betreffende organisatie van het spel

Overtredingen betreffende de organisatie van het spel zijn onder te verdelen in: administratieve verzuimen en overtredingen van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

Overtredingen betreffende vereniging KNVB

Overtredingen betreffende de KNVB zijn onder te verdelen in: niet voldoen aan de verplichtingen als vereniging, niet voldoen aan de verplichtingen als natuurlijk persoon, geen lidmaatschap van de KNVB van trainers/coaches en andere functionarissen, als onbevoegde coach/trainer functioneren.

Van gewelddadig handelen is sprake, wanneer een speler (of een persoon die mag plaatsnemen op de bank) buitensporige inzet of geweld gebruikt, zonder dat dit in strijd om de bal is. voorbeelden van gewelddadige handelingen zijn: trappen, slaan, kopstoot, elleboogstoot, kniestoot, in het gezicht duwen en het met buitensporige inzet gooien van een voorwerp (of de bal).

Met het beledigen wordt het gebruik van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of gebaren maken die grof of beledigend zijn, verstaan. Onder grove of beledigende taal (o.a. ook verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen) moet ook onder alle omstandigheden discriminerende opmerkingen of uitingen worden verstaan.

Met het bedreigen wordt de intimiderende of agressieve lichaamshouding of eenvoudige verbale bedreiging bedoeld. Hiervan is sprake wanneer de ander bang wordt gemaakt door te dreigen met lichamelijk geweld of, erger, de dood. In de trant van: ik wacht je op, ik weet je te vinden etc.

Als administratief verzuim wordt beschouwd: het niet of niet tijdig indienen van rapportformulieren betreffende tuchtzaken en het niet of niet tijdig indienen van rapportformulieren betreffende gestaakte wedstrijden.

De volgende overtredingen zijn in strijd met het RWA: niet handhaven van ordemaatregelen, niet spelen van de wedstrijd, terugtrekken van het elftal, niet uitspelen van de wedstrijd, deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid, wedstrijdformulieren onjuist invullen en onjuist gebruik van spelerspassen.

Onbevoegde trainer / coach

Om welke onbevoegdheid gaat het?

Alleen de persoon die in het bezit is van een door het bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie, is bevoegd om als hoofdtrainer-coach werkzaam te zijn. In volgende gevallen is een trainer/coach onbevoegd: als de persoon geen licentie heeft, als de persoon in bezit is van een te laag diploma of als de desbetreffende persoon geen diploma heeft.

Met betrekking tot de volgende onderwerpen, moeten ordemaatregelen worden gehandhaafd: drank, personen binnen de afrastering, veilige doorgang (voor scheidsrechters), geluidsinstallatie, wedstrijdcoördinator, vuurwerk.

Spelers kunnen op verschillende manieren niet speelgerechtigd zijn. Als de speler: geen spelregelbewijs heeft, speelt in strijd met leeftijdsgrens, niet vermeld staat op het wedstrijdformulier, niet geregistreerd staat, teveel wedstrijden in eigen team heeft gespeeld, lid is van een andere vereniging en/of er een overschrijving nodig is, speelt tijdens uitsluiting, speelt tijdens schorsing.

De volgende overtredingen zijn strafbaar met betrekking tot het wedstrijdformulier: er zijn onjuiste gegevens van de speler ingevuld en speler is wel speelgerechtigd, er zijn onjuiste gegevens van de speler ingevuld en speler is niet speelgerechtigd, er is een onjuiste uitslag vermeld, de gegeven kaarten zijn niet vermeld, het staken van de wedstrijd en/of onregelmatigheden tijdens de wedstrijd is niet vermeld.

Spelovertredingen

Voorkomen van doelpunt / ontnemen van scoringskans

Het voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een scoringskans kan door middel van een handsbal, vasthouden, duwen, blokkeren of ernstig gemeen spel.

(wissel)speler ten opzichte van tegenspeler
De straffen hierop kunnen in beginsel variëren tussen één week en vier weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelovertredingen

Ernstig gemeen spel

Er is sprake van ernstig gemeen spel als de speler in een duel om de bal probeert de bal te veroveren en daarbij handelt met buitensporige inzet of de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, zoals met beide benen vooruit springen, van achteren tackelen of met armen zwaaien.

(wissel)speler ten opzichte van tegenspeler
De straffen hierop kunnen in beginsel variëren tussen twee weken en vier weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelovertredingen

Gewelddadig handelen

Er is sprake van gewelddadig handelen als de speler geweld gebruikt of probeert te gebruiken ten opzichte van een tegenspeler, terwijl hij daarbij niet probeert de bal te veroveren. Dit kan door middel van buitensporig hard duwen, afweren, armzwaaien, natrappen, eenmaal slaan, trappen, elleboogstoot, kniestoot of kopstoot direct volgend op een duel om de bal.

(wissel)speler ten opzichte van tegenspeler
De straffen hierop kunnen variëren tussen twee weken en zeven weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelovertredingen

Beledigen

Bij het beledigen van een tegenspeler moet worden gedacht aan eenvoudig woord of gebaar, grof (bijvoorbeeld met ziektes), grof zonder dat de desbetreffende (wissel)speler ophoudt of discriminerend.

(wissel)speler ten opzichte van tegenspeler
De straffen hierop kunnen in beginsel variëren tussen één week en zeven weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

(wissel)speler ten opzichte van (assistent-)scheidsrechter
De straffen hierop kunnen in beginsel variëren tussen twee weken en tien weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelovertredingen

Bedreigen

Met het bedreigen van een tegenspeler wordt de intimiderende of agressieve lichaamshouding of eenvoudige verbale bedreiging bedoeld. Hiervan is sprake wanneer de tegenspeler bang wordt gemaakt door te dreigen met lichamelijk geweld of, erger, de dood. In de trant van: ik wacht je op, ik weet je te vinden etc.

(wissel)speler ten opzichte van tegenspeler
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen drie weken en zeven weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

(wissel)speler ten opzichte van (assistent-)scheidsrechter
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen vier weken en acht weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelovertredingen

Spuwen

Het raak spuwen op een tegenspeler kan in beginsel bestraft worden met vijf weken uitsluiting van de competitie tot zeven weken uitsluiting van de competitie. Dit is afhankelijk van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Als de overtreding niet raak was, wordt in de eis en het schikkingsvoorstel in beginsel één wedstrijd uitsluiting in mindering gebracht. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse schorsing te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een langdurige schorsing opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Gewelddadig handelen

Voorbeelden van gewelddadige handelingen, als overtreding, zijn: duwen, trekken en grijpen.

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) begaat overtreding ten opzichte van (tegen)speler(s) of toeschouwer(s)
De straffen hierop kunnen variëren tussen twee weken en vier weken functieontzetting. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Beledigen

Met het beledigen wordt het gebruik van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of gebaren maken die grof of beledigend zijn, verstaan. Onder grove of beledigende taal (o.a. ook verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen) moet ook onder alle omstandigheden discriminerende opmerkingen of uitingen worden verstaan.

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) begaat overtreding ten opzichte van (tegen)speler(s) of toeschouwer(s)
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen één week en vijf weken functieontzetting. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) misdraagt zich tegenover (assistent-) scheidsrechter
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen twee weken en zes weken functieontzetting. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Bedreigen

Met het bedreigen wordt de intimiderende of agressieve lichaamshouding of eenvoudige verbale bedreiging bedoeld. Hiervan is sprake wanneer de ander bang wordt gemaakt door te dreigen met lichamelijk geweld of, erger, de dood. In de trant van: ik wacht je op, ik weet je te vinden etc.

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) begaat overtreding ten opzichte van (tegen)speler(s) of toeschouwer(s)
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen vier weken en acht weken functieontzetting. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) misdraagt zich tegenover (assistent-) scheidsrechter
De straf hierop kan in beginsel variëren tussen zes weken en tien weken functieontzetting. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Commentaar op de leiding

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) misdraagt zich tegenover (assistent-) scheidsrechter
Deze overtreding kan worden bestraft met een berisping of functieontzetting van één tot twee weken. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wangedrag verenigingsfunctionarissen of toeschouwers (KNVB-lid)

Betreden speelveld zonder toestemming scheidsrechter

Verenigingsfunctionaris of toeschouwer (KNVB-lid) misdraagt zich tegenover (assistent-) scheidsrechter
Deze overtreding kan worden bestraft met een berisping of functieontzetting van één tot twee weken. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Collectief wangedrag leden vereniging

Opstootje met tegenspeler(s)

Voorbeelden zijn: vasthouden, duwen, trekken en grijpen. De straffen hierop kunnen variëren tussen een geldboete van €100 tot €250. Daarnaast kan het desbetreffende team één tot drie winstpunten in mindering opgelegd kunnen krijgen. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van dec KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Collectief wangedrag leden vereniging

Beledigen tegenspeler(s) of toeschouwer(s)

Met het beledigen wordt het gebruik van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of gebaren maken die grof of beledigend zijn, verstaan. Onder grove of beledigende taal (o.a. ook verwijzingen naar ziektes, geslachtsdelen) moet ook onder alle omstandigheden discriminerende opmerkingen of uitingen worden verstaan.

De straffen hierop kunnen variëren tussen een geldboete van €100 tot €300. Daarnaast kan het desbetreffende team één tot drie winstpunten in mindering opgelegd kunnen krijgen. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Collectief wangedrag leden vereniging

Commentaar op de leiding

De straffen hierop kunnen variëren tussen een geldboete van €100 tot €250. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Collectief wangedrag leden vereniging

Protesteren

De straffen hierop kunnen variëren tussen een geldboete van €200 tot €350. Daarnaast kan het desbetreffende team twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd kunnen krijgen en voorwaardelijke verwijdering uit de competitie. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Gewelddadig handelen

(wissel)speler misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straffen hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kunnen variëren tussen vier maanden schorsing en zestig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €400 en €1250. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, vier tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en (voorwaardelijke) plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Gewelddadig handelen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straffen hierop, ten opzichte van de toeschouwer of functionaris, kunnen variëren tussen twaalf maanden en zestig maanden schorsing. Daarnaast kan de desbetreffende persoon ontzet worden uit het lidmaatschap. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Gewelddadig handelen

(wissel)speler en/of ander lid misdraagt zich ten opzichte van de (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straffen hierop kunnen variëren tussen vier maanden en zestig maanden schorsing. Daarnaast kan een (wissel)speler ontzet worden uit het lidmaatschap. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €500 en €1250. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en (voorwaardelijke) plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Gewelddadig handelen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straffen hierop kunnen variëren tussen acht maanden en zestig maanden schorsing. Daarnaast kan de desbetreffende persoon ontzet worden uit het lidmaatschap. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Beledigen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen twee maanden en acht maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Beledigen

(wissel)speler en/of ander lid misdraagt zich ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €400. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen en voorwaardelijke plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Beledigen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen twee maanden en acht maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Bedreigen

(wissel)speler misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen twee maanden en acht maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €600. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen en voorwaardelijke plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Bedreigen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen zes maanden en twintig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Bedreigen

(wissel)speler en/of ander lid misdraagt zich ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen acht maanden en dertig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €300 en €750. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Drie tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en (voorwaardelijke) plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Bedreigen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen zes maanden en twintig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spuwen

(wissel)speler misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel bestraft worden met drie maanden schorsing tot acht maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €500. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Twee tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en voorwaardelijke plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spuwen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (tegen)speler of toeschouwer

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen vier maanden schorsing en twintig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spuwen

(wissel)speler en/of ander lid misdraagt zich ten opzichte van de (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen zes maanden schorsing en dertig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €300 en €600. Daarnaast kan het team van de desbetreffende (wissel)speler, Drie tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen en (voorwaardelijke) plaatsing uit de competitie. De straf is afhankelijk de ernst van de overtreding en van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spuwen

Toeschouwer of verenigingsfunctionaris misdraagt zich ten opzichte van (assistent-) scheidsrechter

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de toeschouwer of functionaris, kan in beginsel variëren tussen tien maanden en zesendertig maanden schorsing. Dit is afhankelijk van de ernst van de overtreding en of deze overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Administratieve Verzuimen

Niet of niet tijdig indienen van rapportformulieren betreffende tuchtzaken

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een geldboete van €9 en €30. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Administratieve Verzuimen

Niet of niet tijdig indienen van rapportformulieren betreffende gestaakte wedstrijden

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een geldboete van €24 en €75. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Drank (alcoholhoudend / glaswerk)

Er mogen buiten het clubgebouw geen dranken, met uitzondering van koffie, thee en overige non-alcoholische dranken, worden verkocht of worden meegenomen. Deze mogen slechts worden uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers of kunststof flesjes. Op het afgebakende terras van de vereniging mogen alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, alleen als deze uitgeschonken zijn in kunststof of kartonnen bekers.

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:
Een terras dat een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte, niet verwijderbare, duidelijk visueel waarneembare grenslijn bevat. Ook bloembakken of verplaatsbare palen vallen onder afbakening.

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €150. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Personen binnen afrastering

Tijdens de wedstrijd mogen zich alleen de volgende personen zich binnen de afrastering bevinden:

 • Zowel op de bank als in de dug-out: de (hoofd)trainer-coach, de assistent trainer-coach/assistent, de teammanager (leider) de verzorger, de clubarts, de pupil van de week
 • Herkenbare bewakers in functie
 • Fotografen
 • Ballenjongens/-meiden (alleen bij wedstrijden in de Tweede en Derde divisie mannen)

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €50 en €100. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Veiligheid spelers en scheidsrechters

Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens of na een wedstrijd de persoonlijke veiligheid van spelers en scheidsrechters wordt gewaarborgd. Daarnaast is de thuisspelende vereniging er voor verantwoordelijk dat het pad dat moet worden afgelegd tussen kleedkamer en speelveld en vice versa in voldoende mate wordt afgeschermd.

Beschermende maatregelen kunnen o.a. bestaan uit:

 • Persoonlijke begeleiding
 • Aanbrengen scheidings-/dranghekken

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €200. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Geluidsinstallatie en muziek

Een thuisspelende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens en na een wedstrijd geen onjuist of onbehoorlijk gebruik van een geluidsinstallatie wordt gemaakt.

Tijdens wedstrijden is het gebruik van een geluidsinstallatie niet toegestaan, behalve:

 • Voor het verstrekken van informatie over vervangen spelers
 • Op verzoek van de politie

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €50 en €100. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Wedstrijdcoördinator

De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij wedstrijden van teams een wedstrijdcoördinator aan te wijzen.

Aan de functie van wedstrijdcoördinator zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • hij moet tenminste 18 jaar zijn
 • hij moet lid zijn van de vereniging en bij voorkeur lid van het bestuur van de vereniging
 • de functie van wedstrijdcoördinator mag - kort voor, tijdens en kort na de wedstrijd - niet worden gecombineerd met een andere functie

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €50 en €100. Dit is afhankelijk van het feit of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Ordemaatregelen

Wedstrijdcoördinator

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt verstaan: alle producten, bestemd voor vermakelijkheidsdoeleinden, die met een ontstekingsmiddel, tot ontbranding kunnen worden gebracht. Ook fakkels en rookpotten vallen onder de noemer vuurwerk. De vereniging stelt alles in het werk om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd.

Bij overtreding van deze ordemaatregel kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €250 en €2000. Daarnaast kan er een straf opgelegd worden om (voorwaardelijk) zonder publiek te spelen. Dit is afhankelijk van de klasse waar het desbetreffende team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse boete te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een boete opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Overtredingen van het RWA

Niet spelen van de wedstrijd

Bij het tijdig melden van een wedstrijd die niet gespeeld kan worden, kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €37,50 en €200. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door het team is begaan.

Bij het niet tijdig melden van een wedstrijd die niet gespeeld kan worden, kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €350. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door het team is begaan.

Bij de derde keer in één seizoen van het niet spelen van een wedstrijd, wordt het team uit de competitie gehaald. Daarnaast kan het team een geldboete opgelegd krijgen van €150 of €250. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt.

Bij het verkapt terugtrekken van een team uit de A-categorie, waardoor een wedstrijd niet gespeeld kan worden, wordt de vereniging voorwaardelijk geschorst en kan een geldboete opgelegd krijgen van €300. Als de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan, wordt deze geschorst.

Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Overtredingen van het RWA

Terugtrekken van een elftal

Een vereniging kan teams, die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in categorie A, niet uit de competitie terugtrekken. Het bestuur amateurvoetbal kan hiervoor dispensatie verlenen, als de vereniging over slechts één seniorenteam of over slechts één team in een leeftijdsklasse van het jeugdvoetbal beschikt.

Een vereniging kan teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in categorie B wel uit de competitie terugtrekken, slechts als het bestuur amateurvoetbal daartoe toestemming heeft verleend.

In de A-categorie kan de vereniging gestraft worden met een boete van €300 en een voorwaardelijke schorsing. Als de vereniging deze overtreding al eens eerder heeft begaan, kan de vereniging geschorst worden.

In de B-categorie kan de vereniging een geldboete opgelegd krijgen variërend tussen de €125 en €750. De straf is afhankelijk van de leeftijdscategorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan.

Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Overtredingen van het RWA

Niet uitspelen van de wedstrijd

Een team is verplicht een aangevangen wedstrijd uit te spelen. Daarnaast zijn de spelers van een team verplicht zich zodanig te gedragen, dat de scheidsrechter de wedstrijd kan laten uitspelen.

Als een team weigert verder te spelen kan de vereniging een geldboete opgelegd krijgen variërend tussen de €75 en €350. Daarnaast kan het desbetreffende team één tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Als een team met minder dan het vereiste aantal spelers speelt, kan de vereniging een geldboete opgelegd krijgen variërend tussen de €50 en €250. Daarnaast kan het desbetreffende team één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: geen spelregelbewijs

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler, die vanaf 1 juli van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt of bereikt, niet in het bezit is van een door het bestuur amateurvoetbal verstrekt spelregelbewijs.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen één week uitsluiting van de competitie en drie weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €250. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: niet vermeld op wedstrijdformulier

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler door de scheidsrechter is verwijderd van het wedstrijdformulier als bedoeld in artikel 24 van dit reglement.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen één week uitsluiting van de competitie en drie weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €250. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: niet (juist) geregistreerd

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler niet door de KNVB met de juiste en volledige persoonsgegevens als speelgerechtigd lid, van de vereniging waarvoor hij aan wedstrijd wenst deel te nemen, is geregistreerd.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen één week uitsluiting van de competitie en drie weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €250. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, 2 tot 3 winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: lid andere vereniging en / of overschrijving nodig

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler lid is van een andere vereniging en/of er is een overschrijving nodig naar de vereniging waar de speler, tijdens het spelen van de wedstrijd, voor uitkomt.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen zes weken uitsluiting van de competitie en tien weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €350. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: tijdens uitsluiting

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler uitgesloten is van het deelnemen aan door het bestuur amateurvoetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen zes weken uitsluiting van de competitie en tien weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €600. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, één tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en voorwaardelijke verwijdering uit de competitie. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Gespeeld: tijdens schorsing

Hiervan is sprake wanneer de wedstrijd gespeeld is, maar de speler geschorst is als lid van de KNVB.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen drie maanden schorsing van de competitie en acht maanden schorsing van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €300 en €1000. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, drie tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen en (voorwaardelijke) verwijdering uit de competitie. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Strijd met leeftijdsgrens

Hiervan is sprake wanneer de speler uitkomt voor een team in een andere leeftijdsklasse, hiervoor leeftijdsgrenzen zijn gesteld en de speler geen dispensatie heeft gekregen.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen één week uitsluiting van de competitie en drie weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €250. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigheid

Teveel wedstrijden

Het bestuur amateurvoetbal kan het speelgerechtigd zijn van spelers voor één of meer teams beperken, door te bepalen dat de speler niet meer mag uitkomen voor een lager team in dezelfde leeftijdsklasse en/of een team in een of meer lagere leeftijdsklassen, als de speler een bepaald aantal wedstrijden in zijn eigen team heeft gespeeld.

Straffen natuurlijke personen
De straf hierop, ten aanzien van de (wissel)speler, kan in beginsel variëren tussen twee weken uitsluiting van de competitie en vier weken uitsluiting van de competitie. Het is ervan afhankelijk of de overtreding al eens eerder door de speler is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €250. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een straf opgelegd?

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wedstrijdformulieren

Onjuiste gegevens, speler speelgerechtigd

De aanvoerder van een bij een wedstrijd betrokken team, dan wel een door hem aangewezen andere functionaris van de vereniging, is verplicht om voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de volgende gegevens: naam, voorletter(s), relatienummer van de spelers, assistent-scheidsrechter, trainer-coach en wedstrijdcoördinator en rugnummer van alle spelers. Na invulling van de gegevens accordeert de aanvoerder het DWF.

Straffen voor aanvoerder / verenigingsfunctionaris / scheidsrechter
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een functieontzetting van twee en zes weken. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €250 weken. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, (voorwaardelijk) 1 winstpunt in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wedstrijdformulieren

Onjuiste gegevens, speler speelgerechtigd

De aanvoerder van een bij een wedstrijd betrokken team, dan wel een door hem aangewezen andere functionaris van de vereniging, is verplicht om voor aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier te voorzien van de volgende gegevens: naam, voorletter(s), relatienummer van de spelers, assistent-scheidsrechter, trainer-coach en wedstrijdcoördinator en rugnummer van alle spelers. Na invulling van de gegevens accordeert de aanvoerder het DWF.

Spelers kunnen op verschillende manieren niet speelgerechtigd zijn: heeft geen spelregelbewijs, speelt in strijd met leeftijdsgrens, staat niet vermeld op wedstrijdformulier, staat niet geregistreerd, heeft teveel wedstrijden in eigen team gespeeld, is lid van een andere vereniging en/of er is een overschrijving nodig, speelt tijdens uitsluiting, speelt tijdens schorsing.

Straffen voor aanvoerder / verenigingsfunctionaris / scheidsrechter
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een functieontzetting van twee en zes maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €350 weken. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, één tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wedstrijdformulieren

Onjuiste uitslag vermelden

Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter het ingevulde DWF aan met de juiste uitslag van de wedstrijd. De scheidsrechter, de aanvoerder of leider van het team en de vereniging zijn ieder verplicht binnen drie werkdagen na de speeldag een onjuiste invulling van het wedstrijdformulier schriftelijk te melden bij de arbeidsorganisatie van de KNVB.

Straffen voor aanvoerder / verenigingsfunctionaris / scheidsrechter
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een functieontzetting van twee en zes maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €350 weken. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wedstrijdformulieren

Niet vermelden kaarten

Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter het ingevulde DWF aan met de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. De scheidsrechter, de aanvoerder of leider van het team en de vereniging zijn ieder verplicht binnen drie werkdagen na de speeldag een onjuiste invulling van het wedstrijdformulier schriftelijk te melden bij de arbeidsorganisatie van de KNVB.

Straffen voor aanvoerder / verenigingsfunctionaris / scheidsrechter
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een functieontzetting van twee en zes maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €350 weken. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Wedstrijdformulieren

Niet vermelden staken en / of onregelmatighede

Na afloop van de wedstrijd vult de scheidsrechter het ingevulde DWF aan met de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. De scheidsrechter, de aanvoerder of leider van het team en de vereniging zijn ieder verplicht binnen drie werkdagen na de speeldag een onjuiste invulling van het wedstrijdformulier schriftelijk te melden bij de arbeidsorganisatie van de KNVB.

Straffen voor aanvoerder / verenigingsfunctionaris / scheidsrechter
De straf hierop, ten aanzien van de desbetreffende persoon, kan in beginsel variëren tussen een functieontzetting van vier en tien maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
De straffen hierop, ten aanzien van de vereniging, kunnen in beginsel variëren tussen een geldboete van €300 en €500 weken. Daarnaast kan het team, waar de speler voor is uitgekomen, drie tot vijf winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Spelerspassen

Spelerspassen

De digitale spelerspas is verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan beker- en competitiewedstrijden in het amateurvoetbal. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter.

Straffen voor scheidsrechter en / of aanvoerder / leider
De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Dit is cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsrechter. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders/leiders, te bepalen tijdstip/locatie voor de wedstrijd melden de teams zich bij de scheidsrechter.

Geen visuele controle
Bij het overslaan van de visuele controle, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een functieontzetting van één en drie maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Helemaal geen controle
Bij het overslaan van de gehele controle, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een functieontzetting van twee en vier maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Valse pas tonen
Bij het tonen van een valse spelerspas, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een functieontzetting van drie en zes maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor de vereniging
Bij het tonen van een valse spelerspas, kan de straf in beginsel variëren tussen een geldboete van €200 en €400. Daarnaast kan het desbetreffende team twee tot vier winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Verplichtingen vereniging

Verplichtingen vereniging

Iedere vereniging is verplicht volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan:

 • een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
 • de aanklager
 • de licentiecommissie betaald voetbal
 • een door een van deze organen aangewezen ander orgaan

Informatie zijdelings van belang
Bij het achterwege laten van informatie die van belang is, kan er in beginsel een geldboete tussen de €100 en €250 aan de vereniging opgelegd worden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Informatie is nodig om tot tuchtrechtelijke uitspraak te kunnen komen
Bij het weigeren van het verstrekken van belangrijke informatie die nodig is om tot een tuchtrechtelijke uitspraak te komen, kan er in beginsel een geldboete tussen de €250 en €600 aan de vereniging opgelegd worden. Daarnaast kan het desbetreffende team (voorwaardelijk) uit de competitie worden gehaald. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Verplichtingen natuurlijke personen

Verplichtingen natuurlijke personen

Iedere natuurlijke persoon, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, is verplicht volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te verstrekken aan:

 • een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
 • de aanklager
 • de licentiecommissie betaald voetbal
 • een door een van deze organen aangewezen ander orgaan

Informatie zijdelings van belang
Bij het achterwege laten van informatie die van belang is, kan er in beginsel een (voorwaardelijke) schorsing opgelegd worden van één tot vier maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan en of de informatie als nog binnen drie werkdagen wordt verstrekt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Informatie is nodig om tot tuchtrechtelijke uitspraak te kunnen komen
Bij het weigeren van het verstrekken van belangrijke informatie die nodig is om tot een tuchtrechtelijke uitspraak te komen, kan er in beginsel een (voorwaardelijke) schorsing opgelegd worden van drie tot acht maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan en of de informatie als nog binnen drie werkdagen wordt verstrekt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Iedere natuurlijke persoon, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, is verplicht ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, zich behoorlijk te gedragen en zo nodig mee te helpen bij het handhaven van de orde;

Onbehoorlijk gedrag: Elftal van veld halen
Als een natuurlijke persoon, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, een elftal van het veld afhaalt, kan er in beginsel een functieontzetting opgelegd worden van twee tot zes maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Onbehoorlijk gedrag: Scheidsrechter intimideren bij invulling wedstrijdformulier
Als een natuurlijke persoon, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, de scheidsrechter intimideert bij het invullen van het wedstrijdformulier, kan er in beginsel een functieontzetting opgelegd worden van vier tot tien maanden. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Geen lid van de KNVB

Geen lid van de KNVB

Iedere vereniging is verplicht zorg te dragen, dat alle leden, spelers, oefenmeesters/trainers en andere functionarissen lid zijn van de KNVB;

Indien een overtreding wordt begaan door een orgaan, een commissie of een elftal of team van een vereniging, dan wel door een of meer leden handelend in verenigingsverband, in welke hoedanigheid dan ook, kan de vereniging als betrokkene worden aangemerkt.

Straffen vereniging

Leider / verzorger
Als een leider/verzorger geen lidmaatschap bij de KNVB heeft, kan er in beginsel een geldboete tussen de €25 en €200 aan de vereniging opgelegd worden. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan.

Assistent-scheidsrechter
Als een assistent-scheidsrechter geen lidmaatschap bij de KNVB heeft, kan er in beginsel een geldboete tussen de €50 en €250 aan de vereniging opgelegd worden. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan.

Scheidsrechter
Als een scheidsrechter geen lidmaatschap bij de KNVB heeft, kan er in beginsel een geldboete tussen de €75 en €350 aan de vereniging worden opgelegd. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan.

Trainer / coach
Als een trainer of coach geen lidmaatschap bij de KNVB heeft, kan er in beginsel een geldboete tussen de €75 en €350 aan de vereniging worden opgelegd. De straf is afhankelijk van de categorie waar het team in uitkomt en of deze overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Geen licentie

Geen licentie

Straffen voor natuurlijke personen
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, geen trainerslicentie heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €75 en €500. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, geen trainerslicentie heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €150 en €1000. Daarnaast kan het team van de desbetreffende trainer-coach, één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan, of er binnen twee weken een bevoegde trainer-coach voor de groep staat begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Te laag diploma

Te laag diploma

Straffen voor natuurlijke personen
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, een te laag diploma heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €100 en €1000. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, een te laag diploma heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €300 en €2000. Daarnaast kan het team van de desbetreffende trainer-coach, één tot drie winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan, of er binnen twee weken een bevoegde trainer-coach voor de groep staat begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Geen diploma

Geen diploma

Straffen voor natuurlijke personen
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, geen diploma heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €150 en €750. Daarnaast kan de desbetreffende trainer-coach een (voorwaardelijke) schorsing van 1 tot 2 maanden opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de desbetreffende persoon is begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Straffen voor vereniging
Als een assistent- of hoofdtrainer-coach, die een lidmaatschap bij de KNVB heeft, geen diploma heeft voor de functie die hij uitoefent, kunnen de straffen hierop in beginsel variëren tussen een geldboete van €500 en €3000. Daarnaast kan het team van de desbetreffende trainer-coach, 2 tot 5 winstpunten in mindering opgelegd krijgen. De straf is afhankelijk van het feit of de overtreding al eens eerder door de vereniging is begaan, of er binnen twee weken een bevoegde trainer-coach voor de groep staat begaan en van de categorie waar zijn team voor uitkomt. Daarnaast kan de Tuchtcommissie afwijken van de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Staat u een forse straf te wachten of heeft de Tuchtcommissie van de KNVB een forse straf opgelegd? Met de hulp van onze sportrechtadvocaat staat u sterker!

De KNVB hanteert zeer korte termijnen. Als u het schikkingsvoorstel van de Tuchtcommissie niet aanvaardt, dient u dit binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel te berichten aan de Tuchtcommissie door middel van een gemotiveerd verweerschrift. Het is daarom belangrijk om snel actie te ondernemen.

Neem contact met ons op via 072-5144666 of vul het contactformulier in

Kosten van rechtsbijstand

Helaas is het voor tuchtzaken bij de KNVB niet mogelijk om voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de kosten van de rechtsbijstand grotendeels vergoed worden door de overheid en u alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage hoeft te betalen.

Omdat de mogelijkheid tot gesubsidieerde rechtsbijstand voor tuchtzaken niet bestaat, kunnen onze sportrechtadvocaten alleen zaken aannemen die volledig door u worden betaald. Daarom is het belangrijk om een afweging te maken of het inschakelen van een advocatenkantoor in uw situatie noodzakelijk en/of gewenst is.

Voor zaken met een groot belang, bijvoorbeeld als er een elftal uit de competitie is gehaald of een speler van een eerste elftal voor langere tijd wordt geschorst, adviseren wij u om onze sportrechtadvocaten in te schakelen.

Tuchtrecht KNVB

De KNVB behandelt elk jaar ruim 17.000 tuchtzaken. Meestal gaan deze zaken over overtredingen van spelers in het veld, waarvoor bijvoorbeeld een rode kaart is gegeven. Maar zij gaan ook over wangedrag en misdragingen op of buiten het veld, door speler, toeschouwers en/of functionarissen van de vereniging. Of over administratieve verzuimen of overtredingen van de club. Op basis van de reglementen kan de KNVB spelers en verenigingen straffen opleggen, zoals schorsingen, boetes of uitsluiting van de competitie.

Bij minder ernstige vergrijpen doet de aanklager van de KNVB de betrokken speler en/of club altijd eerst een schikkingsvoorstel. De voorgestelde straf in het schikkingsvoorstel is gebaseerd op de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal en is meestal lager dan de straffen die voor de tuchtcommissie worden geëist. Bij schorsingen bijvoorbeeld, is de voorgestelde straf in het schikkingsvoorstel meestal één wedstrijd minder.

Niet eens met het schikkingsvoorstel KNVB? Binnen 3 werkdagen verweerschrift

Heeft de KNVB u en/of uw speler een schikkingsvoorstel gedaan en kunt u zich daar niet in vinden? Dan heeft u maar 3 werkdagen de tijd om een verweerschrift in te dienen. Dient u het verweerschrift niet (op tijd) in? Dan gaat de KNVB ervan uit dat u het schikkingsvoorstel hebt geaccepteerd. Daarmee wordt de voorgestelde straf uit het schikkingsvoorstel bindend en onherroepelijk. Er staat dan ook geen beroep meer tegen open.

Kom dus snel in actie! Met de tuchtrechtcheck van Schenkeveld Advocaten weet u binnen enkele minuten of het zin heeft om een verweerschrift in te dienen. Is dat het geval? Dan kunt u een gratis model verweerschrift downloaden.

Verweerschrift ingediend, en nu?

Als u een verweerschrift indient legt de aanklager uw zaak voor aan de tuchtcommissie van de KNVB. Bij ernstige vergrijpen kan de aanklager dit ook direct doen, dus zonder voorafgaand schikkingsvoorstel. In principe doet de tuchtcommissie de zaak schriftelijk af, nadat alle betrokkenen de mogelijkheid hebben gehad om een schriftelijke verklaring af te leggen. De tuchtcommissie nodigt u alleen uit als er een zware straf (meer dan negen maanden schorsing of uit de competitie halen van het hele team) op het spel staat of als de commissie zelf een mondelinge behandeling wenst.

In beroep bij de commissie van beroep

Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie staat beroep open bij de commissie van beroep. Ook hier is de reactietermijn kort: het beroepschrift moet binnen 6 werkdagen na verzending van de uitspraak van de tuchtcommissie binnen zijn bij de KNVB.

Let op: als u beroep instelt wordt de opgelegde straf van de tuchtcommissie niet automatisch opgeschort. U moet daar expliciet om vragen.

Ook de commissie van beroep doet vrijwel alle zaken schriftelijk af. Tegen de beslissing van de commissie van beroep staat geen hoger beroep meer open. U kunt het besluit dan nog wel voorleggen aan de gewone rechter, maar wij adviseren u om daarvoor altijd juridisch advies van de specialisten van Schenkeveld Advocaten in te winnen.

Vragen?

Wenst u bijstand bij het opstellen van het verweerschrift en bij de mondelinge behandeling door de tuchtcommissie van de KNVB? Voor €1.500,- exclusief BTW kunnen wij u voor u een verweerschrift opstellen en namens u verweer voeren tijdens de mondelinge behandeling. Vanwege de korte termijnen die de KNVB hanteert, verzoeken wij u wel tijdig contact op te nemen. Bij vragen kunt u ons bereiken op het speciale telefoonnummer 06 - 47 13 46 96.