Rechtsgebieden

Paarden en pacht

Pachtovereenkomst

Paarden en pachtrecht. De combinatie komt geregeld voor. Als u andermans paard tegen betaling op uw land laat grazen, bijvoorbeeld. Of andersom, als u degene bent die de landeigenaar betaalt. In feite is pacht een bepaalde vorm van  huur van een stuk land.

Zelfs zonder een wettelijke (pacht)overeenkomst kan achteraf blijken dat er sprake is van ‘pacht’.  Dan gelden de strenge regels van het pachtrecht die behoorlijk in uw nadeel kunnen uitpakken.  Onaangename verrassingen voorkomen? Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de pachtexperts van Schenkeveld Advocaten.

Zoekt u een advocaat die zowel het pachtrecht als de paardensport door en door kent? Bel vandaag nog met een van onze advocaten hippisch recht.