Juridische helpdesk – corona – Schenkeveld Advocaten

Om u te kunnen blijven bijstaan zijn alle kantoren (Alkmaar – Hoorn – Amsterdam)  van Schenkeveld Advocaten ondanks de Corona maatregelen geopend. Wij werken met inachtneming van de maatregelen van de Rijks Overheid en het RIVM. Alle advocaten zijn telefonisch en eventueel via face-time bereikbaar. Wij onderkennen de grote impact van de Corona maatregelen op het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving in het algemeen. Voor vragen over werktijdverkorting, ontbindingen van overeenkomsten en andere Corona gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de Corona-juridische helpdesk via het contactformulier of bel ons op 072-514 46 66

Algemeen

23-4-2020: Coronaprotocollen diverse branches: de stand van zaken
15-4-2020: Overzicht vergelijking marktregelingen 2 april 2020
2-4-2020: De Corona Noodverordening en horeca
30-3-2020: Noodverordening: wat is groepsvorming en wanneer is sprake van samenkomsten?
27-3-2020: Phishing in tijden van corona: wie betaalt de schade?
20-3-2020: Ben ik verplicht om te leveren als mijn klant in de financiële problemen komt door het coronavirus?
19-3-2020: Klaagschrift schriftelijk behandeld in verband met coronavirus
16-3-2020: Kan een overeenkomst worden ontbonden door de Corona maatregelen?
16-3-2020: Vliegreis en het coronavirus, wat nu?

Ondernemingsrecht/faillissementsrecht

30-3-2020: Selectieve betaling door coronavirus: bestuurdersaansprakelijkheid?
23-2-2020: Doorstart mogelijk bij financiële problemen door Corona virus?

Overheidsrecht

29-10-20: Geen 1,5 meter afstand mogelijk in trein: Veiligheidsregio gehouden tot handhaving?
13-05-2020 : Corona en projectontwikkeling: kunnen aannemingsovereenkomsten worden gewijzigd of ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden?
07-05-2020: Nadeelcompensatie en het coronavirus
20-4-2020: Hiaat in Wet Veiligheidsregio’s wordt opgelost
8-4-2020: Schadevergoeding bij schending privacyregels (AVG)
8-4-2020: Handhaving tegen huiselijk geweld tijdens de coronacrisis: Tijdelijk huisverbod
26-3-2020: Kan een noodverordening als een besluit worden aangemerkt?
25-3-2020: Binnentreden in woningen mogelijk bij overtreding noodverordening?
20-3-2020: Noodverordening coronavirus door burgemeesters zelf laten vastleggen?

Vastgoedrecht

21-01-2021: Coronacrisis: huurder heeft recht op 50% huurkorting!
22-09-2020: Corona in het huurrecht: heeft de huurder ook nu nog recht op huurkorting?
08-06-2020: Kan een gedwongen overheidssluiting door Corona zorgen voor een huurprijsvermindering?
09-04-2020: Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten
30-3-2020: Huurrecht: verlenging tijdelijke huurovereenkomsten en tijdelijk geen huisuitzettingen
19-3-2020: Wat zijn de juridische gevolgen van het coronavirus voor de makelaardij?
19-3-2020: Blijft de contractuele huurbetalingsverplichting voor huurders door het coronavirus onverkort gelden?
16-3-2020: Bouwtijdverlenging mogelijk vanwege Corona?

Arbeidsrecht

26-3-2020: Thuiswerken, vakantiedagen en calamiteitenverlof
18-3-2020: De huidige regeling werktijdverkorting wordt vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
17-3-2020: Kan ik vanwege het coronavirus werktijdverkorting aanvragen?

Personen- en familierecht

23-4-2020: Coronacrisis en het betalen van alimentatie

Aanbestedingsrecht

24-3-2020: Aanbesteding in tijden van corona: gelden termijnen onverkort?

Intellectueel eigendom

18-3-2020:Corona en intellectuele eigendomsrechten

Agrarisch recht

23-3-2020: Mogen afname-overeenkomsten in de bloembollenindustrie worden opgezegd als gevolg van het coronavirus?
17-3-2020: Sierteelt in zwaar weer door Corona

Hippisch recht

31-3-2020: De Corona Noodverordening en de paardensport

Privacyrecht

8-4-2020: Schadevergoeding bij schending privacyregels (AVG)

Sportrecht

1-5-2020: Sporten tijdens de coronacrisis: wat mag wel en wat niet?