Privacy

Privacyverklaring

Wij handelen in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Al de informatie die wij verkrijgen door het gebruik van deze website en ook overigens zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij respecteren daarbij uiteraard de privacy van de bezoekers van de website en onze cliënten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten die wij met u sluiten. Wij gebruiken de gegevens ook voor handelingen die zijn gericht op de vergroting en instandhouding van ons cliëntenbestand. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat nodig is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Ten einde de dienstverlening aan u te optimaliseren worden op onze website de algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Het gaat dan om het verzamelen van IP-adressen van uw computers, de eventueel door u gebruikte gebruikersnamen, het tijdstip van opvragen van de gegevens en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden uiteraard door ons niet aan derden verstrekt. Wij spannen ons in deze gegevens waar nodig zo veel mogelijk te anonimiseren.

Sociale netwerken

U kunt  berichten van onze website doorsturen via de sociale netwerken LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+. De verzending van de berichten wordt bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google zelf. Deze codes bevatten cookies. Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door deze sociale netwerken. Wij verwijzen naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook, Twitter en van Google.

Google Analytics

Wij maken ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie, waaronder uw IP adressen, wordt door Google opgeslagen op door Google gehouden servers.

Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en om haar adverteerders informatie over de doeltreffendheid van hun campagnes te kunnen verschaffen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid u in te schrijven voor diverse digitale nieuwsbrieven. Wij zenden u de nieuwsbrieven slechts wanneer u ons daarom hebt verzocht. Onder iedere nieuwsbrief staat een link op basis waarvan u uw aanmelding weer kunt intrekken. Ook deze gegevens worden uiteraard niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met de opgevraagde gegevens van onze website wordt meegestuurd. Een cookie wordt door uw browser op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Door het gebruik van cookies kunnen wij het gedrag van de gebruikers van onze website verder analyseren. U kunt tegen het gebruik van deze cookies protesteren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan bemoeilijken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie van ons kantoor bent, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in uw door ons gehouden persoonsgegevens. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Richt u zich tot het navolgende adres:

Mevrouw D. Visser
Schenkeveld Advocaten N.V.
Paardenmarkt 1
1811 KH Alkmaar

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.