Nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen!

25/09/14 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Per 1 november 2014 treden de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen in werking. Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht zal per die datum wijzigen.

De belangrijkste wijzigingen van deze bijlage zijn:

  • de aangepaste definitie van de term achtererfgebied;
  • de toevoeging van de term bebouwingsgebied;
  • verruiming van de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen van mantelzorgwoningen, en;
  • de mogelijkheden om vergunningvrij een bijbehorend bouwwerk te realiseren worden verruimd.

Dit volgt uit de publicatie in het Staatsblad van 24 september 2014. Het Besluit draagt de naam ‘Het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht’.

De term achtererfgebied is gewijzigd omdat bij hoekpercelen of situaties waarin hoofdgebouwen schuin staan ten opzichte van het openbaar toegankelijk gebied deze term voor onduidelijkheden zorgde.

De term bebouwingsgebied heeft betrekking op het achtererfgebied en de grond onder het hoofdgebouw, met uitzondering van de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw. Deze verduidelijking zou zijn ingegeven om na te gaan wat het toegestane oppervlakte is aan bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied.

Mantelzorg is nu gedefinieerd en wordt in artikel 1 lid 2 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht toegevoegd. Huisvesting in verband met mantelzorg wordt voorts gezien als functioneel verbonden met het hoofdgebouw.

De regels voor vergunningvrij bouwen worden zoals gezegd verruimd. Na inwerkingtreding van het besluit mag 4 meter worden uitgebouwd in plaats van de huidige 2,5 meter. Ook is een puntdak op een bijgebouw onder voorwaarden toegestaan en mag op een groot perceel meer m2 vergunningvrij bebouwd worden. Dit volgt uit artikel 2 sub c onderdeel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Indien het de bedoeling is dat een woning wordt uitgebouwd op het achtererf en de huidige 2,5 meter vergunningvrije uitbreiding te gering is, dan is het raadzaam om te wachten tot na 1 november 2014.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met één van onze specialisten.