Kort geding tegen Staat i.v.m. fosfaatreductieregeling

09/06/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 2 minuten

Ons kantoor is onlangs benaderd door een aantal melkveehouders, met het verzoek om op korte termijn een kort geding aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden. Hierbij zal de rechter worden verzocht om de Fosfaatreductieregeling 2017 voor deze melkveehouders buiten toepassing te verklaren.

Melkveehouders in financiële problemen

Op grond van de Fosfaatreductieregeling 2017 zijn melkveehouders kort gezegd vanaf 1 maart 2017 verplicht het gemiddeld aantal melkkoeien op hun bedrijf terug te brengen naar het aantal melkkoeien dat op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezig was. Bij een te hoog gemiddeld aantal melkkoeien wordt een heffing aan de melkveehouder opgelegd. Voor vele melkveehouders levert dit grote (financiële) problemen voor hun bedrijfsvoering op.

In een eerder kort geding tegen de Staat heeft de Rechtbank Den Haag op 4 mei 2017 de Fosfaatreductieregeling 2017 onverbindend verklaard voor melkveehouders die (i) voor 2 juli 2015 aantoonbaar onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de groei van het bedrijf en/of (ii) een biologische bedrijf zijn die niet hebben bijgedragen aan het fosfaatprobleem. Voor deze categorieën melkveehouders is de Fosfaatreductieregeling 2017 volgens de rechter een disproportionele last op hun eigendomsrecht. De Regeling was in deze vorm en zonder enige mogelijkheid van compensatie voor de melkveehouders niet voorzienbaar.

Wilt u aansluiten bij kort geding?

Is uw melkveebedrijf ook voor 2 juli 2015 onomkeerbare financiële verplichtingen voor de groei van het bedrijf aangegaan of is uw bedrijf biologisch? Neem a.u.b. op korte termijn contact met ons op. Mogelijk voldoet uw situatie ook aan de uitzonderingen op de Regeling en kunt u aansluiten bij het kort geding dat wij zullen voorbereiden. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.