Blogs

Huurkoop woning: wat moet er in een huurkoopovereenkomst staan?

29/11/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de huurkoop van onroerende zaken, waaronder woningen, een vaste plek in het Burgerlijk Wetboek gekregen. Huurkoop is een bijzondere vorm van koop op afbetaling. Als u een woning wilt kopen of verkopen door middel van huurkoop, hebt u een huurkoopovereenkomst nodig. 

Bepalingen voor de huurkoopovereenkomst van een woning

De wet geeft een aantal voorschriften, waar niet van mag worden afgeweken. Er zijn algemene regels en bijzondere regels voor woningen. Samengevat zijn de belangrijkste de volgende:

  1. De overeenkomst wordt gezien als koopovereenkomst, niet als huurovereenkomst. De huurkoopovereenkomst moet uiteindelijk bij de notaris worden vastgelegd. Eerder onderhands sluiten is wel toegestaan.
  2. Wij raden aan de huurkoopovereenkomst in te laten schrijven bij het kadaster. Daarmee wordt u als koper wettelijk beschermd tegen bijvoorbeeld een faillissement van de verkoper.
  3. De koopprijs wordt in termijnen betaald volgens een vastgesteld aflossingsschema. In de huurkoopovereenkomst moet staan welk deel van de termijn de verschuldigde rente is en welk deel de aflossing van de koopprijs is. Tevens moet u vastleggen hoeveel termijnen u moet betalen om de eigendom overgedragen te krijgen. Overdracht van de woning kan pas nadat tenminste 2 termijnen zijn betaald.
  4. In de huurkoopovereenkomst moet worden opgenomen welke kosten eventueel voor rekening van de huurkoper komen.
  5. Als huurkoper heeft u het recht om vervroegd af te lossen. Er moet wel in de huurkoopovereenkomst opgenomen worden welke gevolgen vervroegde aflossing heeft. De huurverkoper kan bijvoorbeeld een vergoeding vragen omdat hij rente misloopt omdat er eerder wordt afbetaald dan is afgesproken.
  6. Bij de huurkoopovereenkomst moet een taxatierapport worden gevoegd van een taxateur die beide partijen in overleg hebben aangewezen. De koper en de verkoper moeten 14 dagen de tijd krijgen om het rapport in te zien voordat de notaris de huurkoopovereenkomst mag vastleggen.
  7. In de overeenkomst moet worden opgenomen of er een hypotheek en/of een ander beperkt recht op de woning rust.

Voorbehouden eigendom

De koper wordt pas volledig eigenaar als alle termijnen zijn betaald. Hij mag de woning wel eerder gebruiken en op zijn naam krijgen. Maar pas als alle termijnen zijn afgelost, is hij eigenaar zonder enig voorbehoud.

Beperk risico’s

Om de risico’s te beperken, dient uw huurkoopovereenkomst zo veel mogelijk afgestemd te zijn op de specifieke woning die verhuurd wordt. Laat uw huurkoopovereenkomst daarom altijd controleren of opstellen door een advocaat. Wij adviseren u graag.

Direct contact opnemen

Plaats zelf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar alle blogs