Faillissementen

Vrijekantorenmarkt Franchise B.V.

Datum uitspraak

Het faillissement van Vrijkantorenmarkt Franchise B.V. is uitgesproken op 26 februari 2010.

Curator

Mr. A.H.J. Dunselman is de curator.

Insolventienummer

Het insolventienummer is: F.14/10/58.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn wij genoodzaakt niet langer faillissementsverslagen te plaatsen op onze website. Voor de gepubliceerde faillissementsverslagen verwijs ik u naar: https://insolventies.rechtspraak.nl/#!/zoeken/index