Experiment ‘no cure no pay’ bij letselschade

20/12/13 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 3 minuten

De beroepsorganisatie van advocaten in Nederland start op 1 januari 2014 een experiment met no cure no pay- afspraken bij letselschade- en overlijdensschadezaken.

Het financiële resultaat van de inspanningen van de advocaat bepaalt dan of de cliënt hiervoor betaalt. Tot op heden was het advocaten niet toegestaan dergelijke afspraken te maken.

Geen resultaat, geen kosten voor cliënt

Het grote voordeel van deze resultaatgerelateerde beloning is dat ook minder vermogende rechtzoekenden een advocaat kunnen inschakelen. Als de zaak immers geen financieel resultaat oplevert, zijn er voor de cliënt geen kosten aan verbonden. Bij een succesvolle zaak betaalt de cliënt een hoger tarief dan  het standaarduurtarief, maar daarvoor gelden strenge richtlijnen.

Nieuwe regels beschermen slachtoffers

In het verleden kwam het no cure no pay-systeem verschillende malen negatief in het nieuws. Niet-advocaten boden de betalingsmanier ongereguleerd aan en dat leidde vaak tot oneerlijke resultaten voor letselschadeslachtoffers. Zij betaalden bijvoorbeeld dubbel voor zaken waarvoor een no cure no pay-afspraak niet nodig was geweest.

De Nederlandse Orde van Advocaten houdt de letselschadeadvocaten in dit experiment daarom aan strenge voorwaarden. Zo moet er in no cure no pay-zaken discussie bestaan over de aansprakelijkheid, de  omvang van de schade of over het antwoord op de vraag of de schade door de fout van de ander is ontstaan. Is die discussie er niet, dan is het al duidelijk dat de cliënt de schade vergoed zal krijgen en is een resultaatgerelateerde beloning overbodig.

Wat houdt de no cure no pay-afspraak in?

In het no cure no pay-systeem spreekt de advocaat met de cliënt af dat deze niets hoeft te betalen als het financiële resultaat uitblijft. Als de zaak wel tot een vergoeding van de schade leidt, mag de advocaat maximaal een dubbel honorarium vragen (200 procent). Dit mag bovendien niet meer zijn dan 25 procent van het behaalde financiële resultaat.

Het honorarium mag ook worden verhoogd met anderhalf keer het standaarduurtarief (250 procent), maar dan moeten alle bijkomende kosten, zoals proceskosten, kosten van expertiseonderzoeken en het inwinnen van medische adviezen, voor rekening komen van de advocaat. Het honorarium mag dan niet meer bedragen dan 35 procent van het verkregen financiële resultaat.

Advocaat moet duidelijke afspraken vastleggen

De advocaat is verder verplicht om de financiële afspraken volkomen helder voor de cliënt vast te leggen en dit te melden aan de plaatselijke raad van toezicht van de advocatuur. Dit voorkomt discussie tussen advocaat en cliënt en maakt de afspraken eenvoudig te toetsen.

Belangen van het slachtoffer staan voorop!

Advocaten mogen, anders dan letselschadebureaus en –specialisten, niet van deze nieuwe regeling afwijken. De belangen van het slachtoffer zouden dan in het gedrang kunnen komen en dat probeert de Orde van Advocaten met het experiment nu juist te voorkomen.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met één van onze letselschadespecialisten.