Wijzigingsvoorwaarde in bestemmingsplan onverbindend?

18/01/18 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 5 minuten
Het college van Oegstgeest maakt gebruik van een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid om een bestemmingsplan te wijzigen. In het bestemmingsplan (moederplan) zijn wijzigingsvoorwaarden opgenomen, waarbinnen het college het bestemmingsplan kan wijzigen. Deze voorwaarden zijn verplicht volgens artikel 3.6 eerste lid onder a Wro. In de  wijzigingsbevoegdheid ...
Lees verder

Handhaving energiebesparing afdwingen?

14/12/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten
Energiebesparing is een onderdeel van het klimaatbeleid in Nederland en is opgenomen in het Energieakkoord. In het Activiteitenbesluit is opgenomen dat exploitanten van een inrichting verplicht zijn energiebesparende maatregelen te treffen. Dit staat in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. In de Activiteitenregeling milieubeheer, de ...
Lees verder

Sluiting 13b Opiumwet criminal charge?

30/11/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 8 minuten
Het sluiten van een woning door de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet komt regelmatig voor. De burgemeester legt een last onder bestuursdwang op, waarna de woning wordt gesloten voor een bepaalde periode. Ter invulling van deze bevoegdheid heeft de burgemeester zogenoemd Damocles-beleid ...
Lees verder

Voetbalkooien en overlast

12/10/17 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Volgens de website van de Afdeling zijn er 14 uitspraken gedaan in handhavingszaken, zaken over verleende vergunningen of over bestemmingsplannen waarin een voetbalkooi mogelijk wordt gemaakt. Op de website van de rechtspraak staan 52 uitspraken gepubliceerd waarin de voetbalkooi een rol speelt. Die uitspraken ...
Lees verder