Blogs

Grensreconstructie van het Kadaster: wel of geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb?

25/06/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 4 minuten
Een besluit wordt in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) omschreven als: “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Een rechtshandeling wordt vervolgens gedefinieerd als: “een beslissing gericht op rechtsgevolg”. In een recente zaak bij de rechtbank Noord-Holland stond ...
Lees verder

Kappen van bomen toegestaan of niet?

13/02/20 Bekijk reacties Verwachte leestijd: 7 minuten
In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam staat de vraag centraal of het de gemeente Amsterdam, ondanks verzet van buurtbewoners, is toegestaan om 110 bomen te kappen aan de rand van het Beatrixpark. In deze zaak treedt de gemeente Amsterdam op als privaatrechtelijk ...
Lees verder