Niels Muntjewerff

Gespecialiseerd in:

Letselschade

Niels Muntjewerff is sinds 1985 advocaat. Hij heeft rechten gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Hij is vennoot en werkt op onze vestiging in Hoorn. Niels is al vanaf 1985 specialist op het gebied van letselschade.

Hij staat met name letselschadeslachtoffers van een verkeersongeval of een arbeidsongeval bij. Het is zijn specialisme om die slachtoffers te helpen bij het krijgen van een adequate vergoeding van hun schade. Bij voorkeur zonder lange juridische procedures.logo lsa

Niels heeft de Grotius opleiding Personenschade gevolgd. Hij is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten. Niels houdt maandelijks een inloopspreekuur in zowel Hoorn als Amsterdam. Letselschadeslachtoffers kunnen dan kosteloos en vrijblijvend juridisch advies krijgen over hun zaak.

Lidmaatschappen/nevenfuncties:

  • Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
  • Juridisch Netwerk Whiplash Patiënten
  • Bestuurslid Stichting Grashaven Hoorn

Niels Muntjewerff has been a lawyer since 1985. He studied law at the VU University in Amsterdam. He is a partner and works at our office in Hoorn. Niels has been a specialist in the field of personal injury since 1985.

He assists in particular personal injury victims of a traffic accident or an industrial accident. It is his specialism to help these victims to get adequate compensation for their damage. Preferably without lengthy legal proceedings.

Niels has followed the Grotius training course Personal Injury. He is a member of the Association of Personal Injury Lawyers. Niels holds monthly walk-in surgeries in both Hoorn and Amsterdam. The victims of personal injury can then receive free  legal advice without obligation about their case.

Membership and other positions:

- Association of Personal Injury Lawyers (LSA)
- Legal Network Whiplash Patients
- Board member Grashaven Hoorn Foundation
- Chairman of the Supervisory Board of Netwerk Foundation in Hoorn